ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke

Oznámenie o vyučovaní

Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji oznamuje,
že od 08. 02. 2016 (pondelok) sa v ZŠ vyučuje v plnom rozsahu.

Vlasta Koudelová
riaditeľka školy


Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
(zápis do prvého ročníka ZŠ) v škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Dunaji
ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiKorčuľovanie na Hviezdoslavovom námestí

Piatok 22. január 2016 trieda IX. B prežila športovo. Využili sme ponuku Starého mesta a vybrali sme sa na klzisko na Hviezdoslavovom námestí.

Vianočné tvorivé hry a vianočné trhy 2015

V pondelok 21.12.2015 sme na našej školy pokračovali 2. ročníkom v tradícii vianočných hier a trhov.

Vianočné posedenie zamestnancov školy

Na našej základnej škole sa každoročne stretávajú zamestnanci pri dobrej vianočnej kapustnici, ktorú tento rok pre nás opäť uvarili naši kolegovia.

Škola ide na Slovan

Naša škola sa zapojila do komunitného projektu Škola ide na Slovan, ktorého cieľom je šíriť základy prvej pomoci pomocou projektu Krajina záchrancov.

Predvianočné posedenie v Dome seniorov v Bernolákove

Žiaci II. E a III. C sa zúčastnili predvianočného posedenie v Dome seniorov v Bernolákove.

Mikuláš

Návšteva Mikuláša

Návšteva obecnej knižnice

V rámci hodín čítania si žiaci III. A a III. D prehĺbili svoj pozitívny vzťah ku knihám a teda k čítaniu návštevou obecnej knižnice.

Prečo sochám chýbajú ruky?

Dňa 24. 11. 2015 sa žiaci tried III. A a III. D zúčastnili vzdelávacieho programu "Prečo sochám chýbajú ruky?" v GMB - Mirbachov palác.

Deň otvorených dverí

Dňa 13. novembra 2015 sa žiaci 9. A a 9. B triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí v Ústave experimentálnej onkológie a Nadácie výskumu rakoviny.

Obvodné kolo žiačok vo florbale

Dňa 12. 11. 2015 sa družstvo dievčat našej školy zúčastnilo obvodného kola vo florbale žiačok.

Týždeň vedy a techniky v Slovenskej akadémii vied

Žiaci 6. A a 6. B triedy sa dňa 11. 11. 2015 zúčastnili na pozvanie pracovníkov SAV exkurzie na pracovisku v Ivanke pri Dunaji v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Včelí kRaj

Dňa 6. 11. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili atraktívneho projektu Včelí kRaj, ktorého cieľom bolo poukázať na význam a dôležitosť včelárenia a opeľovania krajiny.

Návšteva rádia Expres

Dňa 28. 10. bolo žiakom tried III. A a III. D umožnené prejsť sa zákutiami štúdia Rádia Expres a bola im priblížená i práca v rádiu.

OK v basketbale

V dňoch 26. 10. a 28. 10. 2015 sa naša škola zúčastnila obvodných kôl v basketbale v Senci.

Veľká Morava

22. 10 a 23. 10. 2015 žiaci VII. B, VII. C, VII. D a VIII. C navštívili múzeum Bratislavský hrad, expozíciu Veľká Morava, ktorá prezentovala nálezy objavené v Českej republike, Poľsku, Rakúsku a na Slovensku.
Etest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji