ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke

Oznam

Hľadáme učiteľa pre 1. stupeň ZŠ
Hľadáme učiteľa anglického jazyka

ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiMorena

Naša škola pokračovala aj tento rok 21. marca v tradícii Vynášania Moreny, ktorej sa zúčastnili skoro všetci žiaci 1. stupňa.

Englishman on the road 2016

16.marca tohto roku sa u nás na škole opäť konalo stretnutie anglicky hovoriacej lektorky s našimi žiakmi. Tento rok prišla mladá 26 ročná Írka menom Emer.

Spelling Bee

Dňa 15. 3. 2016 sa na našej škole konal 3.ročník hláskovacej súťaže v anglickom jazyku známu pod názvom „Spelling Bee“.

Chemická olympiáda

Dňa 10. 3. 2016 sa na našej škole konal 52. ročník okresného kola chemickej olympiády.

Hviezdoslavov Kubín

Už tradične sa na našej škole koná súťaž v prednese poézie a prózy. Nebolo tomu inak ani tento rok. Do súťaže sa zapojilo 29 súťažiacich.

Filmová noc v škole

Tento rok 4. – 5. marca 2016 sa na našej škole konal 1. ročník Filmovej noci v škole, ktorej sa zúčastnilo 120 žiakov z 5. – 9. ročníka.

Okresné kolo vo vybíjanej žiačok

Dňa 3. 3. 2016 sa dievčatá z našej školy zúčastnili okresného kola vo vybíjanej žiačok v Senci.

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 14.-20. 2. 2016 sa v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim zúčastnili naši siedmaci lyžiarskeho výcvikového kurzu.

Karneval

K jedným z najočakávanejších podujatí v našej základnej škole neodmysliteľne patrí Karneval. Aj tento rok 5. 2. 2016 prebiehalo vyučovanie v maskách na 1. stupni, ale aj v 9.ročníku.

Lyžiarsky kurz 2016 I. stupeň

Januárové dni si spestrili naši tretiaci, ktorí úspešne absolvovali lyžiarsky kurz na Zochovej chate pod vedením p. Hečka.

Korčuľovanie na Hviezdoslavovom námestí

Piatok 22. január 2016 trieda IX. B prežila športovo. Využili sme ponuku Starého mesta a vybrali sme sa na klzisko na Hviezdoslavovom námestí.

Vianočné tvorivé hry a vianočné trhy 2015

V pondelok 21.12.2015 sme na našej školy pokračovali 2. ročníkom v tradícii vianočných hier a trhov.

Vianočné posedenie zamestnancov školy

Na našej základnej škole sa každoročne stretávajú zamestnanci pri dobrej vianočnej kapustnici, ktorú tento rok pre nás opäť uvarili naši kolegovia.

Škola ide na Slovan

Naša škola sa zapojila do komunitného projektu Škola ide na Slovan, ktorého cieľom je šíriť základy prvej pomoci pomocou projektu Krajina záchrancov.
Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisEtest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji