ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke
Oznam

Oznam o výskyte salmonelózy
ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiEnergoland Mochovce

Dňa 7. 10. 2016 sa žiaci 6. A a 6. D triedy zúčastnili exkurzie do Energolandu v Mochovciach. Vydali sa na dobrodružnú cestu - odyseu energie.

Noc výskumníkov

Posledný septembrový piatok sa žiaci tried 7. A a 5. D zúčastnili festivalu vedy Európska NOC VÝSKUMNÍKOV, ktorý paralelne prebiehal v 33 štátoch Európy.

Noc výskumníkov v iKid

Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou je priblížiť verejnosti výskumníkov ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním.

Európsky deň jazykov

Každý rok 26. septembra sa koná podujatie, ktoré podčiarkuje dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Program sa konal na Hviezdoslavovom námestí.

Škola ide na Slovan

Projektom "ŠKOLA IDE NA SLOVAN" bol našim žiakom sprostredkovaný jedinečný zážitok na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Začiatok školského roka 2016/2017

Otvorenie školského roka 2016/2017

Majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok ZŠ

V dňoch 23. - 24. 6. 2016 sa dievčatá našej školy zúčastnili Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnili v rámci kalokagatie v Trnave.

Športové dni

Dňa 17. 6. 2016 sa na škole uskutočnili športové súťaže pre žiakov 5. a 6. ročníka. Dievčatá hrali vybíjanú a chlapci futbal.

Zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 6. ročníka

V dňoch 6. -10. júna 2016 sa šiestaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v rekreačnom zariadení Vincov les.

Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ

Dňa 30. mája 2016 sa uskutočnilo krajské kolo v basketbale dievčat ZŠ. Naše dievčatá suverénne vyhrali všetky zápasy a postúpili na Majstrovstvá Slovenska.

Hasičská stanica

Žiaci druhého ročníka boli dňa 25.5.2016 na exkurzii a navštívili Hasičskú stanici č.5 v Bratislave.

Prepadovka z firmy Bubbleology

Žiaci V. D triedy sa zapojili do súťaže firmy Bubbleology. Na základe výzvy poslali deti do firmy Bubbleology obrázky s listom, vybrali ich a kontaktovali rodičov a školu, aby urobili pre deti v triede "prepadovku".
Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisEtest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji