ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke
Oznamy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Podrobný rozpis ekon. klasifikácie 633 - všeob. mat.
v Správe o hospodárení ZŠ uverejnený na stránke obce.


Čerpanie triedneho fonduZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiNákup v Tesco

Dňa 1. 10. 2015 sa žiaci 7. D a 8. C učili pracovať na termináloch v supermarkete Tesco.

Pasovanie prvákov

Dňa 9. 9. 2015 sa v Matičnom dome už po siedmy krát konala tradičná slávnosť Pasovania prvákov.

Plavecký výcvik

V dňoch 1. -5. júna 2015 sa šiestaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v rekreačnom zariadení Vincov les. Počas piatich dní kurzu sa žiaci postupne zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch.

Ocenenie najlepších žiakov

Ocenenie najlepších žiakov školy v školskom roku 2014/2015.

Indiánska noc v škole

Dňa 29. – 30.5.2015 naši prváci absolvovali prvú noc v škole, ktorá sa niesla v téme Indiáni. Naše triedy sa zmenili na indiánsku osadu.

iKid - súťažný projekt pre mladých podnikateľov

iKid je výchovno-vzdelávací program, ktorý sa zameriava na inšpiráciu a podporu slovenských škôl v rozvoji kreativity, inovácií a na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu výlučne zážitkovou formou.

Zber papiera

V našej škole od 1.5. – 20.5.2015 prebiehal v spolupráci Jardo s.r.o. zber papiera. Spoločnými silami sme nazbierali 3326 kg.

Vyhodnotenie Malej Olympiády v Anglickom jazyku

Dňa 14. mája 2015 vo štvrtok sa uskutočnil už 3. ročník MO v ANGLICKOM JAZYKU. Táto Malá olympiáda je určená pre žiakov 4. ročníka.

Londýn a Paríž v jednom týždni

So žiakmi našej školy sme už po piaty krát vyrazili za hranice Slovenska, tentoraz na 7 dní do dvoch európskych veľkomiest, Londýna a Paríža.

Englishman on the road

24. 4. 2015 sa na našej ZŠ opäť zastavil anglický lektor. Tentokrát to bol JOE. Má 25 rokov. Priniesol si so sebou mladícky optimizmus, učiteľský elán a humor.

Mažoretky

Žiačky školy sa v sobotu 18. 04. 2015 zúčastnili medzinárodnej súťaže v mažoretkovom športe v Záhorskej Vsi.

Letisko M. R. Štefánika

V stredu 22. apríla sme využili ponuku Bratislavského letiska M. R. Štefánika a spolu so žiakmi 7. A a 8. A sme sa zúčastnili exkurzie so zaujímavým programom.

Gardenia

Dňa 16. apríla sa žiaci ôsmich ročníkov zúčastnili medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia.
Etest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji