ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke


Zahlasujte za náš projekt: "Učenie sa bez triedy a počítača"!

Projekt obce Ivanka pri Dunaji s názvom „Učenie sa bez triedy a počítača“ postúpil v programe nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame 2016“ do druhého kola. Bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. O jeho podpore budú rozhodovať zákazníci. Ako? Každý zákazník, ktorý od 11. mája do 7. júna, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane pri každom nákupe jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu v obchode Tesco projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch dotáciu na realizáciu svojich aktivít. V rámci projektu "Učenie bez triedy a počítača" by sme radi vybudovali altánok, pitnú fontánku, osadili lavičky a vešiaky na vetrovky v priestore detského ihriska v ZŠ M. R. Štefánika, ktoré slúži nielen žiakom, ale aj verejnosti. Počas školského vyučovania bude altánok slúžiť v priaznivom počasí na výučbu vybraných predmetov a v čase určenom pre verejnosť pre deti a ich rodičov. Cieľom projektu je trávenie času na čerstvom vzduchu a osvojovanie si poznatkov zážitkovou formou učenia. Veríme, že Vás náš projekt zaujal a zahlasujete za neho. Za podporu vopred ďakujeme.

Jana EsterleOznam

Hľadáme učiteľa pre 1. stupeň ZŠ
Hľadáme vychovávateľa v ŠKD

ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiPrepadovka z firmy Bubbleology

Žiaci V. D triedy sa zapojili do súťaže firmy Bubbleology. Na základe výzvy poslali deti do firmy Bubbleology obrázky s listom, vybrali ich a kontaktovali rodičov a školu, aby urobili pre deti v triede "prepadovku".

Schoolovision 2016

Prvý krát sa naša škola zapojila do veľkého medzinárodného eTwinningového projektu Schoolovision. Táto súťaž je obdobou pesničkovej súťaže Eurovision a koná sa približne v rovnakom čase.

Malá olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 2.5.2016 sa uskutočnil už 4. ročník Malej olympiády určený pre talentovaných žiakov 4. ročníka.

Zber papiera

Dňa 28. apríla 2016 sa na našej škole uskutočnil celoškolský zber papiera. Spolu sme vyzbierali 3 873 kg.

Zasaď svoj, strom, kvetinku

Tohto roku sme si Deň Zeme pripomenuli vysádzaním rastlín a skrášľovaním okolia školy. Nultý ročník akcie Zasaď svoj strom a kvetinku sa uskutočnil v piatok 22.4.2016.

Na Deň Zeme – 25. strom vo Vlčej!

Tohtoročný Deň Zeme sme oslávili dôstojne. Každá trieda vysadila svoj krík pri prednom plote a trvalé kvety do pripravených pneumatík. Zbierali sme tiež starý papier a zapojíme sa do súťaže majúcej obmedziť dochádzanie detí do školy autom.

Morena

Naša škola pokračovala aj tento rok 21. marca v tradícii Vynášania Moreny, ktorej sa zúčastnili skoro všetci žiaci 1. stupňa.

Englishman on the road 2016

16.marca tohto roku sa u nás na škole opäť konalo stretnutie anglicky hovoriacej lektorky s našimi žiakmi. Tento rok prišla mladá 26 ročná Írka menom Emer.

Spelling Bee

Dňa 15. 3. 2016 sa na našej škole konal 3.ročník hláskovacej súťaže v anglickom jazyku známu pod názvom „Spelling Bee“.

Chemická olympiáda

Dňa 10. 3. 2016 sa na našej škole konal 52. ročník okresného kola chemickej olympiády.

Hviezdoslavov Kubín

Už tradične sa na našej škole koná súťaž v prednese poézie a prózy. Nebolo tomu inak ani tento rok. Do súťaže sa zapojilo 29 súťažiacich.

Filmová noc v škole

Tento rok 4. – 5. marca 2016 sa na našej škole konal 1. ročník Filmovej noci v škole, ktorej sa zúčastnilo 120 žiakov z 5. – 9. ročníka.

Okresné kolo vo vybíjanej žiačok

Dňa 3. 3. 2016 sa dievčatá z našej školy zúčastnili okresného kola vo vybíjanej žiačok v Senci.

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 14.-20. 2. 2016 sa v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim zúčastnili naši siedmaci lyžiarskeho výcvikového kurzu.
Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisEtest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji