ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke

Poďakovanie a vyhodnotenie súťaže v zbere PET fliaš
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili jarnej brigády - úpravy bežeckej dráhy v areáli ZŠ.ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiZápis prváčikov 2014

Zápis prváčikov 2014

Vianoce a zima očami našich žiakov

Žiaci 5. ročníka vytvorili na hodinách informatiky v programe Skicár veľmi zaujímavé práce. Zo všetkých prác sme vybrali niekoľko na ukážku.

Korčuľovanie na Hviezdoslavovom námestí

Piatok 13.december 2013 trieda VII.B prežila športovo. Využili sme ponuku Starého mesta a vybrali sme sa na klzisko na Hviezdoslavovom námestí.

Archívne klenoty slovenskej histórie

V decembri sa žiaci IV. C triedy na Bratislavskom hrade zúčastnili výstavy, ktorá nie je u nás ani v zahraničí bežnou udalosťou.

Putovná výstava "Rozprávková krajina"

V dňoch 19. - 20. 11. 2013 navštívili žiaci 1. - 2. ročníka a III. D triedy, putovnú výstavu Rozprávková krajina, ktorá bola inštalovaná v Informačnom centre.

Londýn + Cambridge 2014

Poznávací a jazykový zájazd ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Budapešť - Paríž východu

23. októbra 2013 sa žiaci 9. B a 7. B triedy spolu so svojimi triednymi učiteľkami D. Baričičovou a M. Petrovskou a s pánom učiteľom P. Rummelom zúčastnili poznávacieho výletu do Budapešti.

Devín

18. 10. 2013 žiaci VI. A a VIII. B navštívili národnú kultúrnu pamiatku hrad Devín – miesto, ktoré bolo osídlené pred niekoľko tisíc rokmi, ktoré v mnohom vypovedá o živote starých Slovanov.

Škola v prírode

Koncom septembra sa zúčastnili triedy 4. ročníka spolu s III. B školy v prírode v Repišti. Repište sa nachádza v blízkosti Sklených Teplíc, ktoré je známe podzemnými liečivými prameňmi.

Putovanie za umením

Dňa 08.10. 2013 sa žiaci III. A a III. C triedy vybrali na veľké putovanie za umením. Navštívili Mirbachov palác, kde sídli Galéria mesta Bratislavy.

Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia

Prácou na stanovištiach žiaci preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany. Obsahom účelového cvičenia bolo získanie teoretických vedomostí z jednotlivých tematických celkov a ich následné preskúšanie, či overenie v praxi.

Výstava ovocia a zeleniny

V dňoch 27. až 29. septembra sa v areáli Strednej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji konala jesenná výstava, ktorej sa zúčastnili aj žiaci VIII. B triedy.
Modrá škola - voda pre budúcnosť

Mládež v akci

Zber použitých prenosných batérií

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji