ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vítanie prvákov v školskom roku 2012/2013



Začal sa nový školský rok 2012/2013.
Privítanie prváčikov.



© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji