ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zmluvy za rok 2016

zverejňované v súlade so zákonom č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov


DátumZmluvná stranaPredmet zmluvy
22.03.2017SPP, a. s.Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
22.03.2017SPP, a. s.Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
22.03.2017SPP, a. s.Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
01.02.2017Setrex, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti prevádzky a servisu výpočtovej techniky
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji