OZNAMY

Vianočné Štefánkoviny (23.12.2021)

Milí čitatelia,

sme radi, že Vám môžeme ponúknuť k vianočným koláčikom naše čerstvé a  voňavé číslo Štefánkovín. Do tohto čísla sa zapojili deti, vychovávateľky aj učitelia. Pani psychologička a šk.pedagogička napísali krásny text o ťažkom učení. Pripravili sme chutné recepty, pekné príbehy a informácie. Máme pre Vás aj zábavu, aj krásne ilustrácie. Želáme Vám krásne Vianoce, prežite ich v kruhu svojich blízkych, dúfame, že si nájdete pod stromčekom aspoň jedno prekvapenie, ktoré ste nečakali. Do nového roka 2022 všetko iba najlepšie.

Vaša redakcia

Vianočné prázdniny (17.12.2021)

V pondelok 20.12.2021 začínajú vianočné prázdniny. Brány školy sa  predpokladane opäť otvoria 10.1.2022. Prajeme Vám pokoj, lásku, zdravie a radosť v kruhu Vašich  najbližších, veľa snehu a zimných zážitkov. 

Dištančná forma vzdelávania (01.12.2021)

Zmeny od 29.11.2021 (28.11.2021)

Dňa 26.11.2021 bol aktualizovaný Školský semafor – v prílohe. Na základe tohto dokumentu a aktuálnych vyhlášok RUVZ nastali nasledovné zmeny v prevádzke ZŠ, školskej jedálne a ŠKD.

1. Ráno bude prebiehať ranný filter-meranie teploty. Žiaci sú povinní pred nástupom zaslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti aktualizované 26.11.2021 prostredníctvom Edupage.

2. Žiaci, ktorí dostali od školy Ag samotesty, sú povinní oznamovať škole výsledok Ag samotestu prostredníctvom aplikácie Edupage.

3. Vstup do budovy školy iným osobám ako zamestnancom školy je podmienený súhlasným stanoviskom riaditeľky školy, podaním Vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka, a zároveň iba v režime OTP.

4.Rozvrh hodín  je organizačne upravený tak, aby sa  nepremiešavali  žiaci rozličných tried. Konkrétne zmeny budú komunikovať rodičom triedni učitelia. Pre žiakov všetkých ročníkov je v povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškami.

5. V učebniach je zabezpečená dezinfekcia a pravidelné vetranie.

6. Prevádzka ŠKD je od 11:35 hod. do 16:30 hod. Ranný klub  ŠKD  je zrušenýOddelenia ŠKD sú vytvorené pri každej triede 1. stupňa samostatne.V súvislosti s pandemickou situáciou prosíme všetkých rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD, aby v prípade možnosti vyzdvihovali svoje deti z ŠKD čo najskôr.

8. Neorganizujú sa výlety, exkurzie, kurzy.

7. Dočasne je prerušená krúžková činnosť.

9. V prípade pozitívneho Ag samotestu žiaka, ktorý bol dva dni pred testovaním v škole, riaditeľka školy preruší prezenčné vyučovanie v triede žiaka okamžite a celá trieda prechádza na dištančné vyučovanie na nevyhnutne potrebný čas. Žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény, nastupujú do karantény. V prípade nepotvrdenia pozitivity sa trieda vráti k prezenčnému vyučovaniu.

10.V školskej jedálni sa žiaci stravujú podľa upraveného harmonogramu, aby sa minimalizovalo premiešavanie žiakov.

V súčasnej nepriaznivej situácii Vás všetkých prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení, aby sme v zdraví prežili nádherný adventný čas.

Riaditeľské voľno (11.11.2021)

Z dôvodu hĺbkovej dezinfekcie školských priestorov udeľuje riaditeľka školy v dňoch 18.11.2021(štvrtok) a 19.11.2021 (piatok) riaditeľské voľno. V týchto dňoch nebude v prevádzke ani školská jedáleň a ŠKD.

Štefánkoviny 10,11 2021(3.11. 2021)

Školský semafor od 15.10.2021 (15. 10. 2021)

Od 15.10.2021 je v platnosti aktualizovaný Školský semafor. Vzhľadom na zvyšujúci sa výskyt pozitívne testovaných osôb aj na našej škole upozorňujeme na  dôležitú zmenu pri prerušovaní vyučovania v triedach.

„V prípade, že žiak sa otestuje domácim Ag samotestom a má pozitívny výsledok, jeho trieda naďalej navštevuje školu. V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom, idú žiaci a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dni pred  jej testovaním PCR testom, do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).“ /Školský  semafor, str.18/

Poistenie žiakov (15.9. 2021)

Vážení rodičia,žiaci školy, ktorých rodičia sú členmi občianskeho združenia rodičov (bývalé ZRPŠ) a zaplatili ročný príspevok, sú počas školského roku úrazovo poistení. Poistenie územne platí v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Poľskej republike a Maďarskej republike.

V prílohe zasielam podrobné informácie aj postup v prípade úrazu.

S pozdravom
Ing. Marek Glodič
predseda OZ

Krúžky v škole (7. 9. 2021)

V školskom roku 2021/2022 opäť ponúkame pestrú záujmovú činnosť pre žiakov našej školy.  V prílohe nájdete zoznam krúžkov, v ktorých je možné uplatniť si vzdelávací poukaz, ale aj krúžky, ktoré v našej škole organizujú iné organizácie. Info a kontakt na vedúcich krúžkov nájdete v prílohe.

 

Pozvánka Rada rodičov (5. 9. 2021)

Vážení rodičia,
dovolím si Vás pozvať na stretnutie Rady rodičov (členmi sú predsedovia/podpredsedovia triednych aktívov).
Tam kde ešte nie sú zvolení triedni predsedovia (prvé ročníky) bude voľba v utorok na rodičovskom združení.
Stretnutie Rady rodičov sa bude konať dňa 09.09.2021 od 16:15 do 17:00 v jedálni ZŠ.
V prílohe zasielam program stretnutia.

Teším sa na Vašu účasť

Ing. Marek Glodič
predseda združenia
tel.: +421 917 808 573 e-mail: marek@business-therapy.eu

Rodičovské združenie (1. 9. 2021)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne stretnutia rodičov – rodičovské združenia, ktoré sa budú  v prípade priaznivej epidemiologickej  situácie konať prezenčne. Pre vstup do školy je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty a odovzdať „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ (v prílohe).

Termíny:

  • 7. 9. 2021 (utorok) o 17:00 hod. – 1. stupeň (1.-4.ročník)
  • 9. 9. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.  – 2.stupeň (5.-9. ročník)

Vitajte v školskom roku 2021/20 (1. 9. 2021)

Vážení rodičia, milí žiaci,

vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022, ktorý sa začne dňa 2.9.2021 (štvrtok). Brány školy sa otvoria o 7:30 hod., zvonček prvýkrát zazvoní o 8:00 hod..  V triedach na  Vás budú čakať dobre naladené pani učiteľky a páni učitelia, v laviciach kamaráti. Slávnostné otvorenie v tento deň skončí o 8:30 hod., v prevádzke nebude školská jedáleň a ŠKD.

Prosíme Vás, aby ste mali prekryté horné dýchacie cesty (Vyhláška UVZ) a odovzdali Vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage a IŽK (v časti žiadosti/Vyhlásenia) alebo v papierovej podobe pri nástupe do ZŠ. 

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že pre rodičov a návštevníkov ZŠ vzhľadom k platným vyhláškam ÚVZ, nariadeniam ministerstva školstva a neustále meniacej sa situácii platí:

  • rodičom  a iným návštevníkom školy nie je dovolené  svojvoľne  vstupovať do priestorov budovy školy a pohybovať sa v nej,
  • vstup do budovy školy iným osobám ako zamestnancom a žiakom školy  je možný po predchádzajúcej dohode so zamestnancom školy a po preukázaní sa „písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti“ oprávnenému zamestnancovi školy  pri každom vstupe.

Tešíme sa na Vás a v novom školskom roku Vám prajeme veľa zdravia, spokojnosti, trpezlivosti, nových príjemných zážitkov a tiež  radosti z objavovania vlastnej cesty k novým vedomostiam.

kolektív ZŠ

Školský semafor (24. 8. 2021)

MŠVVaŠ SR za účelom udržať bezpečné prostredie zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre šk. rok 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení  a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19

Schoolovision song

Pre mnohých z nás to najhoršie na distančnom vzdelávaní bolo, že sme sa nemohli stravovať v školskej jedálni. Na tety kuchárky sa občas zabúda, a preto sme sa rozhodli poďakovať za ich obetavosť aj tým, že o nich spievame. Nesklamali ani pri natáčaní a ochotne s nami spolupracovali.

13. šťastné výročie Schoolovision a po piatykrát s našou účasťou!

Prihlášky na stredné školy
Oznam_prihláška na stredné školy

Nové vonkajšie žalúzie
Nové žalúzie poďakovanie

Darujeme 2% z dane
návod + tlačivo

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

AKTUALITY

Logo VLK