AKTUALITY

OZNAMY

Krúžky 2023/2024

V prílohe uverejňujeme aktuálnu ponuku krúžkov za vzdelávacie poukazy a ponuku krúžkov za poplatok, ktoré sa budú na základe záujmu otvárať v školskom roku 2023/2024.

Vitajte v školskom roku 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci,
vítame Vás v novom školskom roku 2023/2024, ktorý sa začne dňa 04.09.2023 (pondelok). Brány školy sa otvoria od 7:30 hod., zvonček prvýkrát zazvoní o 8:00 hod.. V triedach na Vás budú čakať dobre naladené pani učiteľky a páni učitelia, v laviciach kamaráti. Slávnostné otvorenie v tento deň skončí o 8:30 hod..
V prevádzke nebude školská jedáleň a ŠKD.
Naši prváčikovi a ich rodičia sa stretnú o 8:00 hod. na školskom dvore pred vstupom do školskej jedálne, odkiaľ si ich po krátkom privítaní prevezmú pani triedne učiteľky.
Tešíme sa na Vás a v novom školskom roku 2023/2024 Vám prajeme veľa zdravia, spokojnosti, trpezlivosti, nových príjemných zážitkov, a tiež radosti z objavovania vlastnej cesty k novým vedomostiam.
kolektív ZŠ

FOTOGALÉRIA

Spoločnosť OVKO poskytuje sponzorské dary vo forme ovocných kapsičiek pre našich žiakov.

2% (27.1.2022)

Vážení rodičia, priatelia školy, pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie pri Základnej škole M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

Dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa snažíme pomáhať a vytvárať pre naše deti kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií, ako je aj naše občianske združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech detí. Finančné prostriedky získané z 2 % budú použité na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu na škole a motiváciu detí v školských aktivitách.

Naše údaje:

Názov:  Občianske združenie pri Základnej škole M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Sídlo: ul. SNP 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 52097617 

Právna forma: občianske združenie

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a našim deťom. Veľmi sa potešíme, ak sa s Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu detí.

ĎAKUJEME !!!

Poistenie žiakov (15.9. 2021)

Vážení rodičia,žiaci školy, ktorých rodičia sú členmi občianskeho združenia rodičov (bývalé ZRPŠ) a zaplatili ročný príspevok, sú počas školského roku úrazovo poistení. Poistenie územne platí v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Poľskej republike a Maďarskej republike.

V prílohe zasielam podrobné informácie aj postup v prípade úrazu.

S pozdravom
Ing. Marek Glodič
predseda OZ

Schoolovision song

Pre mnohých z nás to najhoršie na distančnom vzdelávaní bolo, že sme sa nemohli stravovať v školskej jedálni. Na tety kuchárky sa občas zabúda, a preto sme sa rozhodli poďakovať za ich obetavosť aj tým, že o nich spievame. Nesklamali ani pri natáčaní a ochotne s nami spolupracovali.

13. šťastné výročie Schoolovision a po piatykrát s našou účasťou!

Prihlášky na stredné školy
Oznam_prihláška na stredné školy

Nové vonkajšie žalúzie
Nové žalúzie poďakovanie

Darujeme 2% z dane
návod + tlačivo

Logo VLK