OZNAMY

Poistenie žiakov (15.9. 2021)

Vážení rodičia,žiaci školy, ktorých rodičia sú členmi občianskeho združenia rodičov (bývalé ZRPŠ) a zaplatili ročný príspevok, sú počas školského roku úrazovo poistení. Poistenie územne platí v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Poľskej republike a Maďarskej republike.

V prílohe zasielam podrobné informácie aj postup v prípade úrazu.

S pozdravom
Ing. Marek Glodič
predseda OZ

Krúžky v škole (7. 9. 2021)

V školskom roku 2021/2022 opäť ponúkame pestrú záujmovú činnosť pre žiakov našej školy.  V prílohe nájdete zoznam krúžkov, v ktorých je možné uplatniť si vzdelávací poukaz, ale aj krúžky, ktoré v našej škole organizujú iné organizácie. Info a kontakt na vedúcich krúžkov nájdete v prílohe.

 

Pozvánka Rada rodičov (5. 9. 2021)

Vážení rodičia,
dovolím si Vás pozvať na stretnutie Rady rodičov (členmi sú predsedovia/podpredsedovia triednych aktívov).
Tam kde ešte nie sú zvolení triedni predsedovia (prvé ročníky) bude voľba v utorok na rodičovskom združení.
Stretnutie Rady rodičov sa bude konať dňa 09.09.2021 od 16:15 do 17:00 v jedálni ZŠ.
V prílohe zasielam program stretnutia.

Teším sa na Vašu účasť

Ing. Marek Glodič
predseda združenia
tel.: +421 917 808 573 e-mail: marek@business-therapy.eu

Rodičovské združenie (1. 9. 2021)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne stretnutia rodičov – rodičovské združenia, ktoré sa budú  v prípade priaznivej epidemiologickej  situácie konať prezenčne. Pre vstup do školy je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty a odovzdať „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ (v prílohe).

Termíny:

  • 7. 9. 2021 (utorok) o 17:00 hod. – 1. stupeň (1.-4.ročník)
  • 9. 9. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.  – 2.stupeň (5.-9. ročník)

Vitajte v školskom roku 2021/20 (1. 9. 2021)

Vážení rodičia, milí žiaci,

vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022, ktorý sa začne dňa 2.9.2021 (štvrtok). Brány školy sa otvoria o 7:30 hod., zvonček prvýkrát zazvoní o 8:00 hod..  V triedach na  Vás budú čakať dobre naladené pani učiteľky a páni učitelia, v laviciach kamaráti. Slávnostné otvorenie v tento deň skončí o 8:30 hod., v prevádzke nebude školská jedáleň a ŠKD.

Prosíme Vás, aby ste mali prekryté horné dýchacie cesty (Vyhláška UVZ) a odovzdali Vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage a IŽK (v časti žiadosti/Vyhlásenia) alebo v papierovej podobe pri nástupe do ZŠ. 

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že pre rodičov a návštevníkov ZŠ vzhľadom k platným vyhláškam ÚVZ, nariadeniam ministerstva školstva a neustále meniacej sa situácii platí:

  • rodičom  a iným návštevníkom školy nie je dovolené  svojvoľne  vstupovať do priestorov budovy školy a pohybovať sa v nej,
  • vstup do budovy školy iným osobám ako zamestnancom a žiakom školy  je možný po predchádzajúcej dohode so zamestnancom školy a po preukázaní sa „písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti“ oprávnenému zamestnancovi školy  pri každom vstupe.

Tešíme sa na Vás a v novom školskom roku Vám prajeme veľa zdravia, spokojnosti, trpezlivosti, nových príjemných zážitkov a tiež  radosti z objavovania vlastnej cesty k novým vedomostiam.

kolektív ZŠ

Školský semafor (24. 8. 2021)

MŠVVaŠ SR za účelom udržať bezpečné prostredie zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre šk. rok 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení  a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19

Schoolovision song

Pre mnohých z nás to najhoršie na distančnom vzdelávaní bolo, že sme sa nemohli stravovať v školskej jedálni. Na tety kuchárky sa občas zabúda, a preto sme sa rozhodli poďakovať za ich obetavosť aj tým, že o nich spievame. Nesklamali ani pri natáčaní a ochotne s nami spolupracovali.

13. šťastné výročie Schoolovision a po piatykrát s našou účasťou!

Prihlášky na stredné školy
Oznam_prihláška na stredné školy

Nové vonkajšie žalúzie
Nové žalúzie poďakovanie

Darujeme 2% z dane
návod + tlačivo

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

AKTUALITY

Logo VLK