OZNAMY

Otvorenie školy od 15.2.2021

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že na základe zlepšenia pandemickej situácie v okrese Senec zriaďovateľ rozhodol o otvorení 1. stupňa našej ZŠ od pondelka  15.2.2021. Podmienkou vstupu žiaka do školy je negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 dní. Kópiu testu je zákonný zástupca povinný priložiť k Vyhláseniu o bezinfekčnosti cez aplikáciu Edupage alebo v papierovej forme pri príchode žiaka do školy. Informácie o testovaní pre rodičov žiakov zverejní obec na svojej stránke. Žiaci, ktorí dosiahli vek 10 rokov a sú žiakmi 1. stupňa ZŠ, sa testovať nemusia.
Zároveň sa otvára  ŠKD a školská jedáleň pre žiakov vzdelávaných prezenčne. Všetci žiaci sú prihlásení na obedy od 15.2.. Prosím rodičov žiakov, ktorí na obedy chodiť nebudú, aby sa z obedov  odhlásili. ŠKD bude v prevádzke od 11:35 -16:30 hod. Ranná ŠKD ani zberná popoludňajšia ŠKD nie sú v prevádzke..
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu  bude prebiehať podľa podmienok oznámených minulý týždeň. Podrobnejšie info podajú triedni učitelia.
Škola bude postupovať podľa školského semaforu. V prípade výskytu pozitívne testovaného žiaka sa bude zatvárať trieda, ktorú žiak navštevuje, V prípade  viacerých prípadov nákazy v rozličných triedach môže RÚVZ zatvoriť školu kedykoľvek.
Prosím všetkých zákonných zástupcov o dôsledné monitorovanie zdravotného stavu detí a zodpovedný prístup k situácii, v ktorej sa nachádzame, aby sme školu mohli mať otvorenú čo najdlhšie.

S pozdravom
Mgr. V. Koudelová
riaditeľka školy

Dištančné vzdelávanie pokračuje…

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.1.2021 a vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku bude dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov ZŠ pokračovať aj v nasledujúcom týždni od 18.1.2021.  V našej škole naďalej ostáva v prevádzke ŠKD  pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, prípadne im povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci,

uverejňujeme manuál k návratu žiakov do škôl. Manuál vychádza z doteraz publikovaných  informácií na stránkach MŠVVaŠ.

Na 1. stupni bude predbežne prebiehať od 11.1.2021 do 15.1. 2021 dištančné vzdelávanie. Nevyučujú sa predmety HUV, VYV, TSV, ETV, NBV, PVC, INF. Rodičia žiakov budú informovaní prostredníctvom triednych učiteľov o spôsobe realizácie tohto spôsobu vyučovania na 1. stupni

Poplatok za ŠKD zatiaľ zriaďovateľ nezrušil, je potrebné ho uhradiť aj za mesiac január.

Na 2. stupni bude pokračovať dištančné vzdelávanie od 11.1.2021 do 22.1.2021 podľa doteraz nastavených pravidiel.

Pre žiakov, ktorých rodičia pracujú ako zamestnanci kritickej infraštruktúry bude predpokladane otvorená ŠKD s celodennou prevádzkou v čase od 7:30 do 15:30.

Ďalší postup bude závislý od momentálnej pandemickej situácie a pokynov MŠVVaŠ.

Mgr. Vlasta Koudelová
riaditeľka školy

Prihlášky na stredné školy
Oznam_prihláška na stredné školy

Nové vonkajšie žalúzie
Nové žalúzie poďakovanie

Darujeme 2% z dane
návod + tlačivo

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

AKTUALITY

Logo VLK