OZNAMY

Schoolovision song

Pre mnohých z nás to najhoršie na distančnom vzdelávaní bolo, že sme sa nemohli stravovať v školskej jedálni. Na tety kuchárky sa občas zabúda, a preto sme sa rozhodli poďakovať za ich obetavosť aj tým, že o nich spievame. Nesklamali ani pri natáčaní a ochotne s nami spolupracovali.

13. šťastné výročie Schoolovision a po piatykrát s našou účasťou!

Riaditeľské voľno 26.5.2021

Z dôvodu plánovanej odstávky vody v Ivanke pri Dunaji dňa 26.5.2021 udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy.  V daný deň nebude v prevádzke ani  školská jedáleň a ŠKD.

Prihlášky do ŠKD 2021/2022

Vážení rodičia, ak máte záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do ŠKD

v školskom roku 2021/2022, pošlite

najneskôr do 14.5. 2021 kompletne vyplnenú  a  podpísanú prihlášku na adresu:

miroslava.hitkova@zsivanka.sk 

alebo osobne doručte svojej vychovávateľke, 

poprípade vedúcej ŠKD 

M. Hitkovej, tel.č.: 0915 624 819.

Ziadost_o_prijatie_SKD_21_22(1)

Oznam o (ne)testovaní

Oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 3. mája 2021 sa žiaci II. stupňa nepreukazujú škole negatívnym testom na Covid 19. Zároveň sa negatívnym testom (resp. platnou výnimkou) nepreukazujú ani zákonní zástupcovia žiakov. Naďalej je však potrebné zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Aktuálne tlačivo bude k dispozícii v priebehu víkendu v Edupage alebo na stránke školy.

Organizácia vyučovania od 26.4.2021

Od pondelka 26.4.2021 sa žiaci 1.- 4. ročníka  a 8.-9. ročníka vyučujú podľa nového platného rozvrhu v plnom rozsahu.

Žiaci 5.-7. ročníka   sa vyučujú podľa nového rozvrhu v adaptačnom období od 26.4-30.4.2021 prvé 4 hodiny.

Od 3.5.2021 sa celá škola vyučuje podľa rozvrhu v plnom rozsahu.

Nástup žiakov 5., 6. a 7. ročníkov

Dňa 26.4.2021 (pondelok) nastupujú do školy aj žiaci 5., 6. a 7. ročníkov. Pri nástupe žiakov je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie 8a ( v prílohe) cez Edupage alebo v papierovej podobe a mať platný negatívny test na Covid 19 alebo platnú výnimku z testovania (žiak + jeden zákonný zástupca žiaka). Podrobnejšie informácie zverejníme prostredníctvom Edupage.

Cestne_vyhlasenie_8a_-_ziak_a_zakonny_zastupca

Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 9.apríla 2021 (piatok) od 14:00-20:00 hod. v priestoroch ZŠ. Vzhľadom na predĺženie núdzového stavu sa zápis uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí. Viac info tu:

Zápis do 1. ročníka ZŠ – školský rok 2021/2022

Prihlášky na stredné školy
Oznam_prihláška na stredné školy

Nové vonkajšie žalúzie
Nové žalúzie poďakovanie

Darujeme 2% z dane
návod + tlačivo

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

AKTUALITY

Logo VLK