OZNAMY

Dištančné vzdelávanie pokračuje…

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.1.2021 a vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku bude dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov ZŠ pokračovať aj v nasledujúcom týždni od 18.1.2021.  V našej škole naďalej ostáva v prevádzke ŠKD  pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, prípadne im povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci,

uverejňujeme manuál k návratu žiakov do škôl. Manuál vychádza z doteraz publikovaných  informácií na stránkach MŠVVaŠ.

Na 1. stupni bude predbežne prebiehať od 11.1.2021 do 15.1. 2021 dištančné vzdelávanie. Nevyučujú sa predmety HUV, VYV, TSV, ETV, NBV, PVC, INF. Rodičia žiakov budú informovaní prostredníctvom triednych učiteľov o spôsobe realizácie tohto spôsobu vyučovania na 1. stupni

Poplatok za ŠKD zatiaľ zriaďovateľ nezrušil, je potrebné ho uhradiť aj za mesiac január.

Na 2. stupni bude pokračovať dištančné vzdelávanie od 11.1.2021 do 22.1.2021 podľa doteraz nastavených pravidiel.

Pre žiakov, ktorých rodičia pracujú ako zamestnanci kritickej infraštruktúry bude predpokladane otvorená ŠKD s celodennou prevádzkou v čase od 7:30 do 15:30.

Ďalší postup bude závislý od momentálnej pandemickej situácie a pokynov MŠVVaŠ.

Mgr. Vlasta Koudelová
riaditeľka školy

Prihlášky na stredné školy
Oznam_prihláška na stredné školy

Nové vonkajšie žalúzie
Nové žalúzie poďakovanie

Darujeme 2% z dane
návod + tlačivo

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

AKTUALITY

Logo VLK