Ľahšie to ide ľahšie

Až tak ľahšie sa nám 10. júna(sobota), o 5. ráno nevstávalo 🙂 . Ráno 5:45 sme sa stretali pred našou školou, aby sme sa spoločne presunuli na Veľké finále, ktoré sa konalo v Bratislave, na Železnej studničke. Registrácia, krátky dážď, zoznamovanie sa s prostredím, atmosférou, takto sme začínali. Skvelo zorganizované športové podujatie s kultúrnymi vsuvkami…

Plavecký výcvik

V dňoch 5. -9. júna 2017 sa šiestaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v rekreačnom zariadení Vincov Les. Počas piatich dní kurzu sa žiaci učili resp. postupne zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch prsia, kraul a znak. Obľúbené boli zápasy vodného póla, či lovenie pukov. Posledný deň kurzu sa žiaci zúčastnili pretekov vo všetkých plaveckých spôsoboch. Tí…

Zber papiera

Vyhadzovaním starého papiera do zmiešaného komunálneho odpadu je zaťažované životné prostredie. Aj naša škola každý rok organizuje zber papiera, ktorý sa konal 31. 5. 2017. To, že problematika životného prostredia nám nie je ľahostajná a záleží nám na prírode, svedčí množstvo nazbieraného papiera. V tento deň sa vďaka aktívnym rodičom, žiakom a pedagógom vyzbieralo 4…

Spievanie s ujom Viktorom

Dňa 26. 5. 2017 sa na školskom dvore uskutočnil výchovno-vzdelávací koncert s ujom Viktorom (Viktor Guľváš) pre prvý stupeň, ktorý koncertuje pre deti viac ako 10 rokov. Ujo Viktor si pripravil pre deti skvelé pesničky, ktoré rozospievali každého žiaka, aktívne sa všetci zapojili do hudobno-zábavného programu formou hry, napodobňovaním, hádaním a zábavnou formou si zopakovali…

English Star

V piatok 19. mája 2017 sa na našej škole konal prvý ročník školského kola medzinárodnej anglickej súťaže „English Star“. Je to súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných skúšok a testov. Testy boli náročné, ale všetci sa do vypracovania pustili s veľkou chuťou.…