Modrá škola – voda pre budúcnosť

www.modraskola.sk Školský rok 2012/2013 Exkurzia do čističky odpadových vôd V rámci vzdelávacieho programu „Modrá škola – voda pre budúcnosť“ sa žiaci IV. A a členovia prírodovedného krúžku zúčastnili dňa 24. 04. 2013 odbornej exkurzie a navštívili Čistiareň odpadových vôd v Senci. Dozvedeli sme sa, čo všetko sa deje s odpadovou vodou, aká je jej cesta, aby sa opäť mohla stať…

Školská súťaž „Zbieram baterky“

http://www.malebaterky.sk Školský rok 2012/2013 Naša škola sa aj v tomto školskom roku 2012/2013 zapojila do environmentálneho projektu „Baterky na správnom mieste“, ktorý bol podporený záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Súčasťou projektu je celoslovenská súťaž „Zbieram baterky“. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť a environmentálne povedomie detí a verejnosti o zbere a recyklácii tohto druhu odpadu,…

Na Deň Zeme – 25. strom vo Vlčej!

Tohtoročný Deň Zeme sme oslávili dôstojne. Každá trieda vysadila svoj krík pri prednom plote a trvalé kvety do pripravených pneumatík. Zbierali sme tiež starý papier a zapojíme sa do súťaže majúcej obmedziť dochádzanie detí do školy autom. Vedľa toho sme obnovili zbierku Kúp si svoj strom. Za necelý týždeň sme sa nazbierali už na 25. strom v symbolickej…

Deň Zeme – 22. apríl

Počas týždňa, ktorý bol venovaný aj Dňu Zeme sa naše deti, žiaci 1.B, 1.D, 3.C, 4.C zúčastnili prednášok o environmentálnej výchove. Nemuseli sme nikam chodiť, zvieratká prišli priamo ku nám do tried. Prednášky boli rozdelené na časti venované vode, poľu a lesu. Deti sa dozvedeli, aké máme na Slovensku chránené zvieratá, hlavne, čo to znamená…

Ako ušetriť a zároveň šetriť životné prostredie

Žiaci VII. C triedy zo ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa zúčastnili prednášky ako ušetriť a zároveň šetriť životné prostredie. Prezentáciu uskutočnila spoločnosť Ferdinanda Martinenga z Bratislavy. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o šetrení elektrickou energiou, vodou a plynom. Zároveň sa oboznámili s únikmi tepla pri nezateplených bytoch ako aj o dôležitosti…

Tatry nezomreli!

Výstavu s týmto názvom sme v novembri 2012 mali možnosť vidieť v priestoroch našej školy. Novembrový termín je výnimočne vhodný, pretože presne pred ôsmimi rokmi, 19. 11. 2004, sa prehnala Tatrami víchrica, ktorá povalila 12 600 hektárov lesa. Lesníci, politici i verejnosť vtedy hovorili o nesmiernej tragédii a nutnosti popadané drevo čo najrýchlejšie odpratať. Výstava Tatry…

Les je plný krás…

Presvedčili sa o tom aj žiaci III. A a III. C triedy pod vedením svojich triednych učiteliek. V rámci aktivít „Apríl – mesiac lesov“ bližšie spoznávali prírodu, učili sa citlivo vnímať jej krásu a jedinečnosť. Najprv dňa 25. 04. 2012 navštívili Prírodovedné múzeum v Bratislave, kde sa od lektorky dozvedeli zaujímavosti o zvieratkách žijúcich v našich lesoch. Učili sa poznávať…

Spoznávame lužné lesy

Dňa 24.05.2012 sme v rámci projektu „Kooperácia v ramsarskom manažmente nív v oblasti Moravy a Dyje“ a „Programu cezhraničnej spolupráce“ navštívili v sprievode animátorov Národný park Moravské luhy (Marchauen) a Národný park Dunajské luhy (Nationalpark Donau-Auen) v Rakúsku. Už cesta luxusným autobusom bola pre mnohých nezabudnuteľným zážitkom. Prvá zastávka bola za obcou Marchegg, kde sme navštívili najväčšiu európsku kolóniu bociana bieleho. Prvýkrát…