Erasmus+ 2019: Využitá príležitosť pre 11 pedagógov našej základnej školy

S jednoročnou pauzou  (v r. 2018 náš projekt nebol prijatý) sme nadviazali na tri úspešné erasmové projekty Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Z názvu projektu – Škola pre všetkých – vyplýva, že je zameraný na vzdelávanie v oblasti začleňovania znevýhodnených žiakov, ale veľký dôraz sa kladie aj na inovatívne metódy a posilnenie kompetencií manažmentu školy. Škola…