Zápis do 1. ročníka ZŠ školský rok 2021/2022

Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 9.apríla 2021 (piatok) od 14:00-20:00 hod. v priestoroch ZŠ. Vzhľadom na predĺženie núdzového stavu sa zápis uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí. Viac info tu: Zápis do 1. ročníka ZŠ – školský rok 2021/2022