Erasmus+ 2020 – 2022: Škola pre všetkých 2

Na začiatku roku 2020 sme dostali z agentúry Erasmus+ dve dobré správy. Bol prijatý projekt piatich škôl pripravovaný naším nemeckým partnerom – Schoolovision on Tour a schválili nám aj projekt Škola pre všetkých 2. Ako názov napovedá, nadväzoval na predchádzajúci úspešný projekt. Onedlho však vypukla pandémia, ktorá znemožnila akékoľvek medzinárodné aktivity. Ako ostatní, aj my sme požiadali…