Schoolovision 2022: Päť úžasných dní v Kasseli

Na začiatku roku 2020 nám na základnú školu postupne prišli dve dobré správy z Národnej agentúry Erasmus+. Boli nám schválené dva projekty. Škola pre všetkých 2 zameraný na kurzy a hospitácie našich pedagógov v zahraničí a Schoolovision on Tour, ktorého súčasťou mali byť vzájomné návštevy piatich škôl: z Bulharska, Nemecka, Poľska, Slovinska a Slovenska. Vzápätí po dobrých správach prichádzali zlé.…