Schoolovision 2021: Poďakovanie školských kuchárkam.

Slovensko vstúpilo do 13., šťastného ročníku eTwinning Schoolovision s pesničkou venovanou školským kuchárkam. Prvýkrát sa naša pesnička odela do rockového hávu, ale už tradične nechýbal ani rap. Schoolovision je veľmi pestrá súťaž desiatok krajín, ktoré vždy reprezentuje jedna škola. Námety pesničiek sú často environmentálne, sociálne – etické, zamerané na kultúru jednotlivých krajín alebo predstavujúce školu.…

Zápis do 1. ročníka ZŠ školský rok 2021/2022

Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 9.apríla 2021 (piatok) od 14:00-20:00 hod. v priestoroch ZŠ. Vzhľadom na predĺženie núdzového stavu sa zápis uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí. Viac info tu: Zápis do 1. ročníka ZŠ – školský rok 2021/2022

Erasmus+ 2019: Využitá príležitosť pre 11 pedagógov našej základnej školy

S jednoročnou pauzou  (v r. 2018 náš projekt nebol prijatý) sme nadviazali na tri úspešné erasmové projekty Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Z názvu projektu – Škola pre všetkých – vyplýva, že je zameraný na vzdelávanie v oblasti začleňovania znevýhodnených žiakov, ale veľký dôraz sa kladie aj na inovatívne metódy a posilnenie kompetencií manažmentu školy. Škola…

Zápis do 1. ročníka ukončený 30.4.2020

Zápis do prvého ročníka bol ukončený dňa 30.4. 2020. Ďakujeme všetkým budúcim záujemcom o našu školu. Tešíme sa z veľkého počtu prihlášok a netrpezlivo očakávame príchod nových prváčikov. Všetky Vami odoslané prihlášky boli zaevidované. Rodičov budúcich prváčikov budeme do 15.5.2020 kontaktovať mailom. Ak ste prihlášku posielali a do 15.5.2020 nedostanete od školy odpovedný mail, po…

Modrá škola – voda pre budúcnosť

www.modraskola.sk Školský rok 2012/2013 Exkurzia do čističky odpadových vôd V rámci vzdelávacieho programu „Modrá škola – voda pre budúcnosť“ sa žiaci IV. A a členovia prírodovedného krúžku zúčastnili dňa 24. 04. 2013 odbornej exkurzie a navštívili Čistiareň odpadových vôd v Senci. Dozvedeli sme sa, čo všetko sa deje s odpadovou vodou, aká je jej cesta, aby sa opäť mohla stať…

Školská súťaž „Zbieram baterky“

http://www.malebaterky.sk Školský rok 2012/2013 Naša škola sa aj v tomto školskom roku 2012/2013 zapojila do environmentálneho projektu „Baterky na správnom mieste“, ktorý bol podporený záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Súčasťou projektu je celoslovenská súťaž „Zbieram baterky“. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť a environmentálne povedomie detí a verejnosti o zbere a recyklácii tohto druhu odpadu,…

Na Deň Zeme – 25. strom vo Vlčej!

Tohtoročný Deň Zeme sme oslávili dôstojne. Každá trieda vysadila svoj krík pri prednom plote a trvalé kvety do pripravených pneumatík. Zbierali sme tiež starý papier a zapojíme sa do súťaže majúcej obmedziť dochádzanie detí do školy autom. Vedľa toho sme obnovili zbierku Kúp si svoj strom. Za necelý týždeň sme sa nazbierali už na 25. strom v symbolickej…