Jesenný zber papiera

Oznamujeme, že v dňoch 16.10. – 20.10. bude prebiehať zber papiera. Do kontajnera je možné vhadzovať staré zošity, pracovné zošity, časopisy a letáky. Do kontajnera sa nevhadzujú kartóny ani tvrdé dosky z kníh. Kontajner bude umiestnený pred novou telocvičňou na ulici Komenského a bude prístupný v nasledujúcich časových úsekoch: Pondelok 14:00 – 16:00 Utorok až piatok…

Modelársky krúžok

Na našej škole je nový modelársky krúžok, ktorý je vedený pánom učiteľom Hudákom. Deti sú vystavené rôznym vplyvom. Ak sa nám podarí ukázať im cestu, prebudia sa ich prirodzené schopnosti a na nás zostane už iba ich záujem udržiavať a usmerňovať. Dúfajme, že sa nám to bude dariť. https://www.zsivanka.sk/wp-content/uploads/2023/10/Modelarsky_VID-20231003-WA0003.mp4 https://www.zsivanka.sk/wp-content/uploads/2023/10/Modelarsky_VID-20231003-WA0001.mp4 https://www.zsivanka.sk/wp-content/uploads/2023/10/Modelarsky_VID-20231003-WA0002.mp4

Schoolovision 2022: Päť úžasných dní v Kasseli

Na začiatku roku 2020 nám na základnú školu postupne prišli dve dobré správy z Národnej agentúry Erasmus+. Boli nám schválené dva projekty. Škola pre všetkých 2 zameraný na kurzy a hospitácie našich pedagógov v zahraničí a Schoolovision on Tour, ktorého súčasťou mali byť vzájomné návštevy piatich škôl: z Bulharska, Nemecka, Poľska, Slovinska a Slovenska. Vzápätí po dobrých správach prichádzali zlé.…

Erasmus+ 2020 – 2022: Škola pre všetkých 2

Na začiatku roku 2020 sme dostali z agentúry Erasmus+ dve dobré správy. Bol prijatý projekt piatich škôl pripravovaný naším nemeckým partnerom – Schoolovision on Tour a schválili nám aj projekt Škola pre všetkých 2. Ako názov napovedá, nadväzoval na predchádzajúci úspešný projekt. Onedlho však vypukla pandémia, ktorá znemožnila akékoľvek medzinárodné aktivity. Ako ostatní, aj my sme požiadali…