Devín

18.10. 2013 žiaci VI. A a VIII. B navštívili národnú kultúrnu pamiatku hrad Devín – miesto, ktoré bolo osídlené pred niekoľko tisíc rokmi, ktoré v mnohom vypovedá o živote starých Slovanov. Pamätná tabuľa nám pripomenula, že hrad bol obľúbeným miestom Ľ. Štúra. Hrad neodolal útoku napoleonských vojsk a od 1809 zostal zničený. Hneď pod hradom…

Škola v prírode

Koncom septembra sa zúčastnili triedy 4. ročníka spolu s III. B školy v prírode v Repišti. Repište sa nachádza v blízkosti Sklených Teplíc, ktoré je známe podzemnými liečivými prameňmi. Ich blahodarný účinok sme si mohli sami aj vyskúšať. Areál horskej chaty u Daniela nám poskytol mnohé športové vyžitie a príjemné objatie prírody. Spoznali sme aj krásy…

Putovanie za umením

Dňa 08.10. 2013 sa žiaci III. A a III. C triedy vybrali na veľké putovanie za umením. Navštívili Mirbachov palác, kde sídli Galéria mesta Bratislavy. Spolu s lektormi pátrali po tajomstvách umenia. Hľadali odpovede na mnohé otázky: Čo je ukryté v galériách? Sú galérie zbytočné alebo užitočné? Vedia tvoriť len umelci, alebo aj deti? Na chvíľu sa…

Vyhodnotenie jesenného účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

Termín konania: 23. 9. 2013 – teoretická časť, 3.10. 2013 – praktická časť Účastníci cvičenia: žiaci druhého stupňa Vedúci cvičenia: Petrovská Miroslava Cieľ a obsah cvičenia: Prácou na stanovištiach žiaci preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany. Obsahom účelového cvičenia bolo získanie teoretických vedomostí z jednotlivých tematických celkov…

Plavecký výcvik

V dňoch 1. -5. júna 2015 sa šiestaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v rekreačnom zariadení Vincov les. Počas piatich dní kurzu sa žiaci postupne zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch prsia, kraul a znak. Počasie nám tento rok prialo, slnka sme si užili až moc. Posledný deň kurzu sa všetci zúčastnili pretekov na 50 m prsia…