Korčuľovanie

Ďalší zo zimných športov, v ktorom sa mohli naši žiaci 4. ročníka zdokonaliť, bolo korčuľovanie. Deti, ktoré sa stretli s ľadovou plochou po prvý krát, sa veľmi rýchlo naučili korčuľovať, iné sa zdokonalili. Ľad je veľmi tvrdý protivník, no napriek tomu sa nevzdávali. Na ľadovú plochu deti vstupovali len s inštruktormi. Tí mali pre ne…

„Hospitácia“ z Oxfordu

Už druhýkrát našu školu navštívila Ms Harriet Turner z Oxford University Press. Harriet pravidelne navštevuje školy v mnohých krajinách, aby zistila, ako sú spokojné s učebnicami angličtiny Project, 4. edícia a ako využívajú podporný materiál (videá, web, iTools, pracovné listy…) Zozbierané poznatky a skúsenosti potom spolu s kolegami využíva pri ďalšom vylepšovaní učebných materiáloch pre…

Vynášanie Moreny

„Nesieme Morenu, v oleji smaženú, kde ju zanesieme, keď sami nevieme?“ V piatok 20. marca v prvý jarný deň, žiaci 1. stupňa slovami tejto piesne obnovili tradičný ľudový zvyk – vynášanie Moreny. Pani učiteľka Lenka Varga vyrobila s deťmi Morenu, ktorú sme spoločne pri speve piesní niesli v sprievode von z obce. Detí nadšene odprevádzali…

Hory a mesto

Dňa 13. marca 2015 sa žiaci 7. A , 7. C a 8. A triedy zúčastnili 16. medzinárodného festivalu horského filmu. Prostredníctvom filmov sa zúčastnili expedície na divokej rieke Kostariky, potuliek po Slovensku zostrihom oblakov, údolí, krídel a bajkový prechod hrebeňom. Súčasťou festivalu bolo bicyklovanie na výrobu energie, lezecké steny, lanové prekážky, analýza vody a…

Prednáška z grafológie

V piatok 13. 3. 2015 sa uskutočnila prednáška z grafológie pre žiakov deviateho ročníka. Žiaci sa dozvedeli, že z písanej formy textu sa dá veľmi veľa vyčítať o povahe človeka, o jeho nálade aj o citovom rozpoložení, v ktorom sa človek práve nachádza. Prednášku odprezentoval pán Jozef Matej z grafologickej spoločnosti. Mgr. Hana Tereňová

Hviezdoslavov Kubín

Ako každý rok, tak aj tento sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN žiakov I. stupňa. Súťaž v prednese je aj súťaž textov. Výhodu získava ten, kto objaví nový, originálny, viacvýznamový text. Recitátor a text si musia padnúť do oka. A práve tieto kritéria prispeli k tomu, že…

Karneval

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 6. 2. 2015, v tento deň prebiehalo vyučovanie v maskách. Žiaci 1. stupňa si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do školy zavítali rôzne rozprávkové bytosti – ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji, šašovia, vojaci a veľa…

Lyžiarsky výcvik

V tomto školskom roku 2014/2015 sa siedmaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Konal sa v dňoch 18.-24.1.2015 v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim. Pod dozorom inštruktorov sa žiaci učili základom lyžovania, respektíve zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Popri klasickej výučbe nechýbalo ani zábavné lyžovanie s využitím rôznych lyžiarskych pomôcok. V rámci…