Zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 6. ročníka

V dňoch 6. -10. júna 2016 sa šiestaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v rekreačnom zariadení Vincov les. Počas piatich dní kurzu sa žiaci postupne zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch prsia, kraul a znak. Obľúbené boli zápasy vodného póla, či lovenie pukov. Posledný deň kurzu sa žiaci zúčastnili pretekov vo všetkých plaveckých spôsoboch. Tí najlepší boli…

Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ

Dňa 30. mája 2016 sa uskutočnilo krajské kolo v basketbale dievčat ZŠ. Naše dievčatá suverénne vyhrali všetky zápasy a postúpili na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 22. – 24. 6. 2016 v Trnave v rámci celoslovenskej kalokagatie ZŠ. Dievčatá reprezentovali našu školu v zložení: Štefkovičová Simona, Pločicová Alžbeta, Jezberová Hana, Kronerová Paulína, Frohlichová Denisa,…

Hasičská stanica

Žiaci druhého ročníka boli dňa 25.5.2016 na exkurzii a navštívili sme Hasičskú stanici č.5 v Bratislave. Tu sa nás ujal plk. Ing. Jozef Voľanský, ktorý veľmi trpezlivo a podrobne rozprával o povolaní hasičov. Najprv sa žiaci dozvedeli všeobecné informácie o práci hasičov, o spôsoboch hasenia požiaru, o povinnostiach ľudí pri spozorovaní udalosti, ku ktorej je…

iKid Startup Awards

Tento rok sa konal už 4. ročník celoslovenskej súťaže mladých podnikateľov iKid. Do finálového kola sa dostalo 13 tímov z celého Slovenska, a tento rok to porota skutočne nemala ľahké. Každý tím mal na prezentáciu k dispozícií 4 minúty a po prezentácií dostali 2 otázky od poroty. Počas 6 mesiacov tímy pod vedením učiteľa a…

Schoolovision 2016

Prvý krát sa naša škola zapojila do veľkého medzinárodného eTwinningového projektu Schoolovision. Táto súťaž je obdobou pesničkovej súťaže Eurovision a koná sa približne v rovnakom čase. Súťaž mala tento rok rekordnú účasť: z 42 prihlásených krajín nakoniec 35 dodalo svoje príspevky v podobe videoklipov. Spievať môžu iba žiaci do 12 rokov zo škôl registrovaných na…

Malá olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 2.5.2016 sa uskutočnil už 4. ročník Malej olympiády určený pre talentovaných žiakov 4. ročníka. Cieľom Malej olympiády je vyhľadávanie talentov a predpríprava žiakov na olympiádu na 2. stupni. Žiaci si mohli zábavnou formou /vo dvojiciach /porovnať svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka – rozprávanie, slovná zásoba, posluch , čítanie s porozumením, gramatika. Zúčastnilo…

Zasaď svoj, strom, kvetinku

Tohto roku sme si Deň Zeme pripomenuli vysádzaním rastlín a skrášľovaním okolia školy. Nultý ročník akcie Zasaď svoj strom a kvetinku sa uskutočnil v piatok 22.4.2016. Po porade s odborníkmi (p. starostom a p. Horváthom) sme sa rozhodli namiesto pôvodne zamýšľaných okrasných stromčekov vysadiť kríky s jedlými plodmi (arónie, ríbezle, černice, lonicery, drienky a muchovníky).…