Erazmus+

Žiaci našej školy sa zúčastnili 2.4.-9.4.2016 projektu Česko-slovenské komunity v Pozořiciach zameraný na česko-slovenskú históriu, vzťahy, kultúru, jazyk, film a budúcnosť. Na projekte spolupracovali s českými žiakmi, kde nadviazali nové kamarátske vzťahy, vytvorili rôzne projekty a natočili dokumentárne filmy, nadobudli nové poznatky a spôsobilosti. Svoje projekty prezentovali starostovi obce Pozořice Ing. Jaromírovi Červenkovi, kde aj…

Morena

Naša škola pokračovala aj tento rok 21. marca v tradícii Vynášania Moreny, ktorej sa zúčastnili skoro všetci žiaci 1. stupňa. Veľmi sme sa potešili, že sa k nám pripojili aj deti z materských škôl. Počas pochodu sme spievali pieseň „Nesieme Morenu v oleji smaženú…“ Morena v plameňoch odplávala so zimou dole prúdom Šurským kanálom. Jar…

Spelling Bee

Dňa 15. 3. 2016 sa na našej škole konal 3.ročník hláskovacej súťaže v anglickom jazyku známu pod názvom „Spelling Bee“. Úlohou žiakov bolo v limite 1 minúta bezchybne vyhláskovať čo najviac slov zo slovnej zásoby, ktorú už na hodinách anglického jazyka preberali. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov z 3. a 4. ročníka. Výhercovia v kategórií…

Hviezdoslavov Kubín

Už tradične sa na našej škole koná súťaž v prednese poézie a prózy. Nebolo tomu inak ani tento rok. Do súťaže sa zapojilo 29 súťažiacich. V kategórii poézia súťažilo 18 recitátorov, v kategórii próza 11 súťažiacich. Treba zdôrazniť, že obzvlášť presvedčivo, sebavedome a na veľmi dobrej recitátorskej úrovni vystupovali súťažiaci druhých ročníkov. Víťazi na prvých…

Filmová noc v škole

Tento rok 4. – 5. marca 2016 sa na našej škole konal 1. ročník Filmovej noci v škole, ktorej sa zúčastnilo 120 žiakov z 5. – 9. ročníka. Každý žiak pri vstupe do školy dostal identifikačný náramok a podpísal prezenčnú listinu. Následne si všetci odložili svoje veci v pripravených triedach pre dievčatá a chlapcov zvlášť.…

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 14.-20. 2. 2016 sa v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim zúčastnili naši siedmaci lyžiarskeho výcvikového kurzu. Pod dozorom inštruktorov sa žiaci učili základom lyžovania, respektíve zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Popri klasickej výučbe nechýbalo ani zábavné lyžovanie s využitím rôznych lyžiarskych pomôcok. V rámci odpočinkového poldňa sme navštívili kaštieľ Betliar…

Karneval

K jedným z najočakávanejších podujatí v našej základnej škole neodmysliteľne patrí Karneval. Aj tento rok 5. 2. 2016 prebiehalo vyučovanie v maskách na 1. stupni, ale aj v 9.ročníku. Deti, ale aj pani učiteľky vystrojení v maskách od výmyslu sveta to roztočili hneď zrána. Skúmavými pohľadmi navzájom hádali, kto sa skrýva pod tou ktorou maskou.…