Včelí kRaj

Dňa 6. 11. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili atraktívneho projektu Včelí kRaj, ktorého cieľom bolo poukázať na význam a dôležitosť včelárenia a opeľovania krajiny. Projekt priniesol jedinečnú možnosť nahliadnuť na život včiel a včelára. Žiaci sa zúčastnili pôsobivej prednášky s ukážkami a ochutnávkami rôznych druhov medu. Súčasťou projektu boli aj tvorivé dielne, počas ktorých…

Návšteva rádia Expres

Dňa 28. 10. bolo žiakom tried III. A a III. D umožnené prejsť sa zákutiami štúdia Rádia Expres a bola im priblížená i práca v rádiu. Ochotní moderátori a ďalší pracovníci, bez ktorých by rádio nebolo rádiom, trpezlivo odpovedali na ich zvedavé otázky. Napokon si žiaci mohli vyskúšať, aké je nahrávať v štúdiu, a zaspievali…

EXKURZIA – Remeselný dvor, Miloslavov

Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili exkurzie na Remeselnom dvore a Múzeu vidieckej kultúry v Miloslavove. Na tomto mieste sa oboznámili s tradíciami, architektúrou, históriou, zvykmi a ručnými prácami. Vybrali sme sa na cestu do minulosti a dozvedeli sa ako vyzeral život roľníkov v minulom storočí. Mali sme možnosť vidieť autentické zariadenia gazdovských domov, pitvorov, vybavenia…

Škola v prírode

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 4. ročníka zúčastnili Školy v prírode v malebnej obci Repište neďaleko Sklených Teplíc. Prostredníctvom zážitkových aj umeleckých aktivít vo vyučovacom procese si obohatili nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predchádzajúcich ročníkov. Slovenské banské múzeum a zámok Sv. Anton nám počas celodenného výletu odhalili časť histórie a kultúry regiónu. Aktívnym…

Kvapka krvi

Dňa 17. 9. 2015 sa žiaci 2. B triedy zúčastnili akcie Kvapka krvi, ktorú pravidelne organizuje Miestny spolok SČK v Ivanke pri Dunaji. Žiaci sa dozvedeli, že darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Mali možnosť zažiť celý proces darovania krvi, to znamená od registrácie až…