Návšteva obecnej knižnice

V rámci hodín čítania si žiaci III. A a III. D prehĺbili svoj pozitívny vzťah ku knihám a teda k čítaniu návštevou obecnej knižnice. Neodradilo nás ani sychravé počasie. Veď už vo dverách nás vítala s úsmevom na tvári p. Mária Račková, ktorá nám ukázala krásne zrekonštruované priestory knižnice. Knižky boli vzorne poukladané v policiach…

Deň otvorených dverí

Dňa 13. novembra 2015 sa žiaci 9. A a 9. B triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí v Ústave experimentálnej onkológie a Nadácie výskumu rakoviny. Pre žiakov boli pripravené tri prednášky na tému: DNA, ako a prečo ju treba chrániť, Nadácia výskumu rakoviny – ako nám pomáha? a Tvoja DNA je jedinečná. V druhej časti, ktorá mala…

Včelí kRaj

Dňa 6. 11. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili atraktívneho projektu Včelí kRaj, ktorého cieľom bolo poukázať na význam a dôležitosť včelárenia a opeľovania krajiny. Projekt priniesol jedinečnú možnosť nahliadnuť na život včiel a včelára. Žiaci sa zúčastnili pôsobivej prednášky s ukážkami a ochutnávkami rôznych druhov medu. Súčasťou projektu boli aj tvorivé dielne, počas ktorých…

Návšteva rádia Expres

Dňa 28. 10. bolo žiakom tried III. A a III. D umožnené prejsť sa zákutiami štúdia Rádia Expres a bola im priblížená i práca v rádiu. Ochotní moderátori a ďalší pracovníci, bez ktorých by rádio nebolo rádiom, trpezlivo odpovedali na ich zvedavé otázky. Napokon si žiaci mohli vyskúšať, aké je nahrávať v štúdiu, a zaspievali…

EXKURZIA – Remeselný dvor, Miloslavov

Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili exkurzie na Remeselnom dvore a Múzeu vidieckej kultúry v Miloslavove. Na tomto mieste sa oboznámili s tradíciami, architektúrou, históriou, zvykmi a ručnými prácami. Vybrali sme sa na cestu do minulosti a dozvedeli sa ako vyzeral život roľníkov v minulom storočí. Mali sme možnosť vidieť autentické zariadenia gazdovských domov, pitvorov, vybavenia…