Škola v prírode

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 4. ročníka zúčastnili Školy v prírode v malebnej obci Repište neďaleko Sklených Teplíc. Prostredníctvom zážitkových aj umeleckých aktivít vo vyučovacom procese si obohatili nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predchádzajúcich ročníkov. Slovenské banské múzeum a zámok Sv. Anton nám počas celodenného výletu odhalili časť histórie a kultúry regiónu. Aktívnym…

Kvapka krvi

Dňa 17. 9. 2015 sa žiaci 2. B triedy zúčastnili akcie Kvapka krvi, ktorú pravidelne organizuje Miestny spolok SČK v Ivanke pri Dunaji. Žiaci sa dozvedeli, že darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Mali možnosť zažiť celý proces darovania krvi, to znamená od registrácie až…

Pasovanie prvákov

Dňa 9. 9. 2015 sa v Matičnom dome už po siedmykrát konala tradičná slávnosť Pasovania prvákov. Ide o spoločný projekt jazykovej školy Nezábudka, vedenia a zamestnancov ZŠ M. R. Štefánika (učiteľky prvých ročníkov a družinárky), Základnej umeleckej školy, Rodičovského združenia pri ZŠ a Obecného úradu v Ivanke pri Dunaji. Moderovania sa pod vedením pani Evy…

Schoolovision 2018: štyri intenzívne dni v Poľsku

Už tretíkrát sa základná škola ako reprezentant Slovenska zúčastnila ojedinelého hudobného partnerstva vyše tridsiatich krajín Schoolovision. Tento ročník oslavuje tento najväčší eTwinningový projekt desiate narodeniny. Zúčastnili sme sa veľkej pracovnej oslavy Schoolovision Live v Poľsku. Naša účasť bola možná vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia pri našej ZŠ a obce Ivanka pri Dunaji. Vyslanie koordinátora podporila…

Beh M. R. Štefánika

Vo štvrtok 3.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili už tradičného behu na počesť M. R. Štefánika. Za účasti škôl z Bernolákova a Tomášova naši obstáli výborne a dosiahli nasledovné umiestnenia: Kategória 5.-6.ročník dievčatá: 1. miesto Bertovičová Sofia 6.B 2. miesto Miková Nina 5.A 3. miesto Rybecká Nikol 6.A Kategória 5.-6.ročník chlapci: 1. miesto Kováč Gabriel…