ZOO Lešná

26.4.2018 sa žiaci 7.B, 5.B a vybraní žiaci z 5.C a 5.D sa zúčastnili geografickej exkurzie do ZOO Lešná. ZOO rozdelená do svetadielov prezentuje faunu a flóru danej krajiny, pričom sa usiluje vytvoriť zvieratám podmienky príbuzné ich prirodzenému životnému prostrediu. Priechodné voliéry umožnili žiakom skúmať zvieratá skutočne zblízka. Mgr. Rabčanová, Mgr. Mendelová, Mgr. Barusová

Exkurzia VIDA

14. marca 2018 triedy 6. A a 6. C vycestovali  za vedeckým poznaním do VIDA Brno. Je to najväčší vedecký zábavný park v strednej Európe na ploche   4 600 m2  so 170 interaktívnymi  exponátmi. Objavovali, zabávali  a učili sme sa  hrou. Žiaci 6. A si s chopnosti logického myslenia  a tímovej spolupráce  preverovali v aktivite Chytrejší jak Holmes.  6.C…

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 21.-27. 1. 2018 sa v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim zúčastnili naši siedmaci lyžiarskeho výcvikového kurzu. Pod dozorom inštruktorov sa žiaci učili základom lyžovania, respektíve zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Popri klasickej výučbe nechýbalo ani zábavné lyžovanie s využitím rôznych lyžiarskych pomôcok. V rámci odpočinkového poldňa sme navštívili kaštieľ Betliar…

Vianočná akadémia

Predzvesťou Vianoc a vianočných prázdnin v našej škole sa už tradične stala vianočná akadémia, ktorá sa aj tento rok konala 15. decembra v spoločenskej miestnosti ZŠ. Všetci prítomní mali možnosť na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a posolstve, ktoré v sebe tieto sviatky ukrývajú. V programe vystúpili žiaci prvého aj druhého…

Vianočné trhy

Rok sa pomaly blíži ku svojmu záveru a naše domovy sa začínajú odievať do slávnostného šatu vianočnej výzdoby. V nejednom dome rozvoniava vianočné pečivo, počúvajú sa vianočné piesne a rodina sceľuje svoju lásku k jej členom. K tejto atmosfére už neodmysliteľne patria aj predvianočné trhy na našej škole. Základná škola M.R.Štefánika už štvrtý rok uskutočnila…