Lyžiarsky výcvik

V dňoch 21.-27. 1. 2018 sa v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim zúčastnili naši siedmaci lyžiarskeho výcvikového kurzu. Pod dozorom inštruktorov sa žiaci učili základom lyžovania, respektíve zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Popri klasickej výučbe nechýbalo ani zábavné lyžovanie s využitím rôznych lyžiarskych pomôcok. V rámci odpočinkového poldňa sme navštívili kaštieľ Betliar…

Vianočná akadémia

Predzvesťou Vianoc a vianočných prázdnin v našej škole sa už tradične stala vianočná akadémia, ktorá sa aj tento rok konala 15. decembra v spoločenskej miestnosti ZŠ. Všetci prítomní mali možnosť na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a posolstve, ktoré v sebe tieto sviatky ukrývajú. V programe vystúpili žiaci prvého aj druhého…

Vianočné trhy

Rok sa pomaly blíži ku svojmu záveru a naše domovy sa začínajú odievať do slávnostného šatu vianočnej výzdoby. V nejednom dome rozvoniava vianočné pečivo, počúvajú sa vianočné piesne a rodina sceľuje svoju lásku k jej členom. K tejto atmosfére už neodmysliteľne patria aj predvianočné trhy na našej škole. Základná škola M.R.Štefánika už štvrtý rok uskutočnila…

Mikuláš na našej škole

Dnešné sviatočné ráno 6.12. si členovia Žiackeho parlamentu pripravili pre žiakov milé privítanie, tak ako každý rok ich čakal Mikuláš, ktorému robili spoločnosť dvaja anjeli a dvaja čerti. Všetci žiaci dostali od nich pri vstupe do školy sladkosť, ale niektorých aj naši čerti vystrašili. Celé dopoludnie Mikuláš s anjelmi a čertmi navštevovali triedy, kde rozdávali…