Mikuláš na našej škole

Dnešné sviatočné ráno 6.12. si členovia Žiackeho parlamentu pripravili pre žiakov milé privítanie, tak ako každý rok ich čakal Mikuláš, ktorému robili spoločnosť dvaja anjeli a dvaja čerti. Všetci žiaci dostali od nich pri vstupe do školy sladkosť, ale niektorých aj naši čerti vystrašili. Celé dopoludnie Mikuláš s anjelmi a čertmi navštevovali triedy, kde rozdávali…

Živá červená stužka

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. A Aktuálny problém? I Individuálny problém? D Dlhodobý problém? S Spoločenský problém? AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Prvou tvárou červenej stužky je STAROSTLIVOSŤ a ZÁUJEM. Druhá tvár červenej stužky v sebe skrýva NÁDEJ.…

Piataci a šiestaci si zmerali svoje sily v MATBOJI

V piatok 10. 11. 2017 sa dva štvorčlenné tímy piatakov a šiestakov zúčastnili matematickej súťaže základných škôl a osemročných gymnázií z Bratislavy a okolia MATBOJ. Úlohou družstiev bolo získať v dvojhodinovom časovom rozsahu čo najlepšie hodnotenie v organizovanej hre, pričom postup v tejto hre závisel jednak od strategických a logických schopností, jednak od počtu vyriešených…

Máme majstrov!

Naše družstvo šachistov: Daniel Matějovský 9.B, Samuel Kadnár 9.B, Martin Mišík 8.C, Kosibová Rebeka 6.C, Kadnárová Lenka 6.C, Sahuľová Veronika 5.D obsadili 3. miesto na Školských majstrovstvách okresu Senec žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu, ktoré sa uskutočnili 9. 11. 2017. V súťaži jednotlivcov obsadil 1.miesto Daniel Matějovský z 9.B, čím si suverénne zabezpečil postup…