Živá červená stužka

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. A Aktuálny problém? I Individuálny problém? D Dlhodobý problém? S Spoločenský problém? AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Prvou tvárou červenej stužky je STAROSTLIVOSŤ a ZÁUJEM. Druhá tvár červenej stužky v sebe skrýva NÁDEJ.…

Piataci a šiestaci si zmerali svoje sily v MATBOJI

V piatok 10. 11. 2017 sa dva štvorčlenné tímy piatakov a šiestakov zúčastnili matematickej súťaže základných škôl a osemročných gymnázií z Bratislavy a okolia MATBOJ. Úlohou družstiev bolo získať v dvojhodinovom časovom rozsahu čo najlepšie hodnotenie v organizovanej hre, pričom postup v tejto hre závisel jednak od strategických a logických schopností, jednak od počtu vyriešených…

Máme majstrov!

Naše družstvo šachistov: Daniel Matějovský 9.B, Samuel Kadnár 9.B, Martin Mišík 8.C, Kosibová Rebeka 6.C, Kadnárová Lenka 6.C, Sahuľová Veronika 5.D obsadili 3. miesto na Školských majstrovstvách okresu Senec žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu, ktoré sa uskutočnili 9. 11. 2017. V súťaži jednotlivcov obsadil 1.miesto Daniel Matějovský z 9.B, čím si suverénne zabezpečil postup…

Jesenný Matboj

Náš tím ôsmakov v zložení Lucia Garančovská, Matúś Pacek, Timotej Malovec z 8.B a Martin Lovas z 8.A nás úspešne reprezentovali v matematickej súťaži JESENNÝ MATBOJ 27. októbra 2017. Z 24 družstiev ôsmeho a deviateho ročníka sme sa umiestnili na 10. mieste. Hlavolam : priradíš správnu fotku k momentu pred súťažou, počas súťaže a po…

Súťaž o najkrajšiu tekvicu

Dňa 26.10. sa našej škole uskutočnil 2.ročník – Súťaž o najkrajšiu tekvicu, žiaci mohli využiť ľubovoľnú techniku – vyrezávanie, maľovanie, zdobenie, … Žiaci boli veľmi kreatívni, pomáhali aj rodičia na triednych workshopoch, ale do súťaže mohla postúpiť iba jedna tekvica za triedu. Všetci si dali záležať a vedenie školy mali skutočne náročnú úlohu pri hodnotení.…

Úcta k starším

Poslaním nášho školského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí, vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, a práve október je Mesiacom úcty k starším, preto sme si aj my uctili našich starých rodičov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Dňa 16.10.2017…