Hodina dejepisu

V októbri sa žiaci 6.B a 6.C stručne, a verím, že aj veselo zoznámili na hodine dejepisu s procesom mumifikácie. Posvätné nádoby, ktoré Egypťania volali „kanopy“ a slúžili na uschovanie dôležitých vnútorných orgánov vyrábali podľa textu na hodinách výtvarnej výchovy. Za spoluprácu ďakujem pani učiteľke Veronike Marušákovej. Žiaci zistili, že vyrobiť si poriadnu múmiu nie…

Vyhodnotenie jesenného účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

Termín konania: 12.10.2017 – teoretická časť 13.10.2017 – praktická časť Účastníci cvičenia: žiaci druhého stupňa Cieľ a obsah cvičenia: Prácou na stanovištiach žiaci preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany. Obsahom účelového cvičenia bolo získanie teoretických vedomostí z jednotlivých tematických celkov a ich následné…

Exkurzie do Trnavy

V dňoch 26. 9. a 3.10. sa žiaci 7. B a 5. B, 7. A a 7. C zúčastnili exkurzie do Trnavy – prvého slobodného kráľovského mesta. Stredovek nám predstavil pán Slávo v dobovom kostýme kata. Videli sme stredovekú väznicu, kostnicu aj najvyšší oltár na Slovensku. Verím, že stredoveká „ Trnavia“ zaujala všetkých… Mgr. Rabčanová…

Európsky deň jazykov – 26. september

Korene Európskeho dňa jazykov siahajú do roku 2001. V celej Európe si tento deň (26. 9.) pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj pre všestranný rozvoj osobnosti. Poukazuje na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadruje podporu jazykovému vzdelávaniu. Upozorňuje…

Ľahšie to ide ľahšie

Až tak ľahšie sa nám 10. júna(sobota), o 5. ráno nevstávalo 🙂 . Ráno 5:45 sme sa stretali pred našou školou, aby sme sa spoločne presunuli na Veľké finále, ktoré sa konalo v Bratislave, na Železnej studničke. Registrácia, krátky dážď, zoznamovanie sa s prostredím, atmosférou, takto sme začínali. Skvelo zorganizované športové podujatie s kultúrnymi vsuvkami…

Plavecký výcvik

V dňoch 5. -9. júna 2017 sa šiestaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v rekreačnom zariadení Vincov Les. Počas piatich dní kurzu sa žiaci učili resp. postupne zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch prsia, kraul a znak. Obľúbené boli zápasy vodného póla, či lovenie pukov. Posledný deň kurzu sa žiaci zúčastnili pretekov vo všetkých plaveckých spôsoboch. Tí…