Jesenný Matboj

Náš tím ôsmakov v zložení Lucia Garančovská, Matúś Pacek, Timotej Malovec z 8.B a Martin Lovas z 8.A nás úspešne reprezentovali v matematickej súťaži JESENNÝ MATBOJ 27. októbra 2017. Z 24 družstiev ôsmeho a deviateho ročníka sme sa umiestnili na 10. mieste. Hlavolam : priradíš správnu fotku k momentu pred súťažou, počas súťaže a po…

Súťaž o najkrajšiu tekvicu

Dňa 26.10. sa našej škole uskutočnil 2.ročník – Súťaž o najkrajšiu tekvicu, žiaci mohli využiť ľubovoľnú techniku – vyrezávanie, maľovanie, zdobenie, … Žiaci boli veľmi kreatívni, pomáhali aj rodičia na triednych workshopoch, ale do súťaže mohla postúpiť iba jedna tekvica za triedu. Všetci si dali záležať a vedenie školy mali skutočne náročnú úlohu pri hodnotení.…

Úcta k starším

Poslaním nášho školského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí, vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, a práve október je Mesiacom úcty k starším, preto sme si aj my uctili našich starých rodičov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Dňa 16.10.2017…

Hodina dejepisu

V októbri sa žiaci 6.B a 6.C stručne, a verím, že aj veselo zoznámili na hodine dejepisu s procesom mumifikácie. Posvätné nádoby, ktoré Egypťania volali „kanopy“ a slúžili na uschovanie dôležitých vnútorných orgánov vyrábali podľa textu na hodinách výtvarnej výchovy. Za spoluprácu ďakujem pani učiteľke Veronike Marušákovej. Žiaci zistili, že vyrobiť si poriadnu múmiu nie…

Vyhodnotenie jesenného účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

Termín konania: 12.10.2017 – teoretická časť 13.10.2017 – praktická časť Účastníci cvičenia: žiaci druhého stupňa Cieľ a obsah cvičenia: Prácou na stanovištiach žiaci preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany. Obsahom účelového cvičenia bolo získanie teoretických vedomostí z jednotlivých tematických celkov a ich následné…

Exkurzie do Trnavy

V dňoch 26. 9. a 3.10. sa žiaci 7. B a 5. B, 7. A a 7. C zúčastnili exkurzie do Trnavy – prvého slobodného kráľovského mesta. Stredovek nám predstavil pán Slávo v dobovom kostýme kata. Videli sme stredovekú väznicu, kostnicu aj najvyšší oltár na Slovensku. Verím, že stredoveká „ Trnavia“ zaujala všetkých… Mgr. Rabčanová…

Európsky deň jazykov – 26. september

Korene Európskeho dňa jazykov siahajú do roku 2001. V celej Európe si tento deň (26. 9.) pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj pre všestranný rozvoj osobnosti. Poukazuje na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadruje podporu jazykovému vzdelávaniu. Upozorňuje…