Zber papiera

Vyhadzovaním starého papiera do zmiešaného komunálneho odpadu je zaťažované životné prostredie. Aj naša škola každý rok organizuje zber papiera, ktorý sa konal 31. 5. 2017. To, že problematika životného prostredia nám nie je ľahostajná a záleží nám na prírode, svedčí množstvo nazbieraného papiera. V tento deň sa vďaka aktívnym rodičom, žiakom a pedagógom vyzbieralo 4…

Spievanie s ujom Viktorom

Dňa 26. 5. 2017 sa na školskom dvore uskutočnil výchovno-vzdelávací koncert s ujom Viktorom (Viktor Guľváš) pre prvý stupeň, ktorý koncertuje pre deti viac ako 10 rokov. Ujo Viktor si pripravil pre deti skvelé pesničky, ktoré rozospievali každého žiaka, aktívne sa všetci zapojili do hudobno-zábavného programu formou hry, napodobňovaním, hádaním a zábavnou formou si zopakovali…

English Star

V piatok 19. mája 2017 sa na našej škole konal prvý ročník školského kola medzinárodnej anglickej súťaže „English Star“. Je to súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných skúšok a testov. Testy boli náročné, ale všetci sa do vypracovania pustili s veľkou chuťou.…

Deň matiek

Dňa 18. 5. 2017 si žiaci 1. stupňa pod vedením triednych učiteliek pripravili krásny program na Deň Matiek. Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – snáď pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. V tento deň by sme mali svojej mame vyjadriť vďaku, rešpekt a úctu. Mama je tá, ktorá je pri…