Lyžiarsky výcvik

V dňoch 22.-28. 1. 2017 sa v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim zúčastnili naši siedmaci lyžiarskeho výcvikového kurzu. Pod dozorom inštruktorov sa žiaci učili základom lyžovania, respektíve zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Popri klasickej výučbe nechýbalo ani zábavné lyžovanie s využitím rôznych lyžiarskych pomôcok. V rámci odpočinkového poldňa sme navštívili kaštieľ Betliar…

Vianočné hry 2016

Naša škola sa opäť dňa 16. 12. 2016 premenila na školu hier a zážitkov. Tak ako je už na našej škole tradíciou, aj tento rok si žiaci 2. stupňa pripravili pre spolužiakov z 1. stupňa čarovné predvianočné zážitkové učenie. Žiaci z 1. stupňa navštívili štyri rôzne triedy, kde si otestovali svoje zručnosti a poznatky. Mgr.…

Vianočné trhy 2016

Deň 16.12. 2016 bol skutočne dňom radosti, pretože od 14:00 hod. sa naša školská jedáleň premenila na vianočné trhovisko, kde každá trieda vo svojom „stánku“ predávala vianočné výrobky, ktoré si pripravili šikovnými rúčkami za pomoci kreatívnych pedagógov, vychovávateliek a rodičov aj na predvianočných workshopoch vo svojich triedach. Žiaci si počas predaja otestovali svoje komunikačné zručnosti…

Vianočná akadémia 2016

Na „Čas radosti veselosti“ sa v popoludňajších hodinách dňa 16. 12. 2016 o 16:00 hod. premenila naša telocvičňa, kde sa konala Vianočná akadémia. Žiaci našej školy od najmenších prváčikov až po najstarších deviatakov si pripravili pre rodičov, starých rodičov a príbuzných vianočné piesne, koledy, divadielka, ale aj tance, ktoré boli odmenené neutíchajúcim potleskom. Veľké poďakovanie…

Výlet do Viedne

Dňa 7. 12. 2016 absolvovali žiaci tried 6. D, 7. C. a 8. A výlet do Viedne. Navštívili sme Technické múzeum, kde si žiaci mali možnosť na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach pozrieť exponáty na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a pochopenia princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Potom sme sa presunuli na Vianočné trhy do Schönbrunnu,…

Mikuláš v škole

Tradične aj tento rok 6. decembra pri vchode vo vestibule školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom vítali a obdarovali žiakov sladkým perníkom. Celé dopoludnie mal Mikuláš s pomocníkmi plno práce, navštívili 24 tried, kde rozdávali balíčky, ktoré pripravili triedne učiteľky. Deti vítali Mikuláša básničkami a úprimne sa tešili, že ich prišiel navštíviť a…

Bubnovačka

Dňa 16. novembra 2016 sme sa zapojili do 3. ročníka Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť 2016!“. Ukázali sme, že hlas detí je pre nás dôležitý. Pri príležitosti 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, organizovalo Centrum Slniečko, n. o. v spolupráci s Bubnovou show CAMPANA BATUCADA tretí ročník Bubnovačky „Aby bolo…

Cosmos

Žiaci 6. D, 7. A, 7. B a 7. C triedy sa zúčastnili 11. novembra 2016 zaujímavej putovnej výstavy o kozmonautike. Mohli si prezrieť viac ako 200 exponátov reálnych modelov rakiet a raketoplánov, expozície orbitálnych staníc a unikátne dobové dokumenty. V interaktívnom Cosmos campe si deti mohli vyskúšať náročný výcvik kozmonautov. Mgr. Zlúkyová, Mgr. Majtánová