Vynášanie Moreny

Jeden zo zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias, koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka je Vynášanie Moreny. Morena nazývaná aj Muriena, Kaniža, Marmuriena alebo Barboriena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti, veľmi známa i v dnešnom folklóre. Je zosobnená zimou, na jar končí…

Čitateľský oriešok odštartoval hlasovanie za najlepšie výtvarné práce

Aj tohto roku naši prvostupniari rozlúskli Čitateľský oriešok a zaslali svoje výtvarné dielka do tejto obľúbenej súťaže. Spomedzi 8500 druháckych prác sa do finále prebojovalo 333, z ktorých naši šikovní druháci nakreslili štyri – z II. A Kristína Čorejová, Matej Kovačič a Tara Jurášová, z II. C Sára Ciekerová. Medzi 8100 výkresmi tretiakov sa vo…

Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ

Dňa 10. marca 2017 sa uskutočnilo krajské kolo v basketbale dievčat ZŠ. Naše dievčatá suverénne vyhrali všetky zápasy a postúpili na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 21. – 22. 3. 2017 v Žiari nad Hronom. Dievčatá reprezentovali našu školu v zložení: Frohlichová Denisa, Kristlová Vanda, Macháčková Nina,Fartelová Daniela, Podmanická Natália, Backová Monika, Bódiová Mária,…

Deň vedy a techniky

Žiaci 6. ročníka sa aj tento rok zúčastnili Dňa vedy a techniky v Slovenskej akadémii vied v Ivanke pri Dunaji. Žiaci ako odmenu za pripravený program mali nakresliť obrázok na tému “Ako si predstavujem vedu” alebo “Čo sa mi najviac páčilo na práci vedcov”. Na 3. mieste sa umiestnila Petra Chalányiová, na 2. mieste Martin…

Energoland

2.marca 2017 sa triedy siedmeho ročníka vydali na exkurziu do ENERGOLANDU v Mochovciach. 33 interaktívnych sekcii nám poskytli informácie o rôznych energiách. Ich vyuźití, pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Zistili sme, ako človek nakladal s energiou v minulosti a dnes. RNDr. Dana Žamborová, Mgr. Renáta Pivarníková.

Kreatívne podnikanie s p. Ing. Alexandrom Cimbaľákom

V piatok 17. 2. 2017 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji uskutočnila motivačná prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka s p. Ing. Alexandrom Cimbaľákom, ktorý je uznávaným podnikateľom a lektorom. (Projekt Kreatívne podnikanie už získal viacero medzinárodných ocenení. Najvýznamnejšie z nich je udelenie prvého miesta „Stevie Award…

Karneval

Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval.Pred odchodom na jarné prázdniny dňa 17. 2. 2017 zavládla na našej škole správna fašiangová atmosféra. V priestoroch školy sa od rána šíril smiech a radosť. Žiaci a učitelia našej školy sa zmenili na rozprávkové a filmové bytosti, a tradične ako každý…

Hiezdoslavov Kubín

Recitačná súťaž Hiezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov v oblasti umeleckého slova. Vedie ich k sebavzdelávaniu, k efektívnemu využívaniu voľného času a k súťaživosti. Aj naša ZŠ M. R. Štefánika roky udržiava túto tradíciu a každoročne poriada triedne kolá a potom školské…