Hiezdoslavov Kubín

Recitačná súťaž Hiezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov v oblasti umeleckého slova. Vedie ich k sebavzdelávaniu, k efektívnemu využívaniu voľného času a k súťaživosti. Aj naša ZŠ M. R. Štefánika roky udržiava túto tradíciu a každoročne poriada triedne kolá a potom školské…

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 22.-28. 1. 2017 sa v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim zúčastnili naši siedmaci lyžiarskeho výcvikového kurzu. Pod dozorom inštruktorov sa žiaci učili základom lyžovania, respektíve zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Popri klasickej výučbe nechýbalo ani zábavné lyžovanie s využitím rôznych lyžiarskych pomôcok. V rámci odpočinkového poldňa sme navštívili kaštieľ Betliar…

Vianočné hry 2016

Naša škola sa opäť dňa 16. 12. 2016 premenila na školu hier a zážitkov. Tak ako je už na našej škole tradíciou, aj tento rok si žiaci 2. stupňa pripravili pre spolužiakov z 1. stupňa čarovné predvianočné zážitkové učenie. Žiaci z 1. stupňa navštívili štyri rôzne triedy, kde si otestovali svoje zručnosti a poznatky. Mgr.…

Vianočné trhy 2016

Deň 16.12. 2016 bol skutočne dňom radosti, pretože od 14:00 hod. sa naša školská jedáleň premenila na vianočné trhovisko, kde každá trieda vo svojom „stánku“ predávala vianočné výrobky, ktoré si pripravili šikovnými rúčkami za pomoci kreatívnych pedagógov, vychovávateliek a rodičov aj na predvianočných workshopoch vo svojich triedach. Žiaci si počas predaja otestovali svoje komunikačné zručnosti…

Vianočná akadémia 2016

Na „Čas radosti veselosti“ sa v popoludňajších hodinách dňa 16. 12. 2016 o 16:00 hod. premenila naša telocvičňa, kde sa konala Vianočná akadémia. Žiaci našej školy od najmenších prváčikov až po najstarších deviatakov si pripravili pre rodičov, starých rodičov a príbuzných vianočné piesne, koledy, divadielka, ale aj tance, ktoré boli odmenené neutíchajúcim potleskom. Veľké poďakovanie…

Výlet do Viedne

Dňa 7. 12. 2016 absolvovali žiaci tried 6. D, 7. C. a 8. A výlet do Viedne. Navštívili sme Technické múzeum, kde si žiaci mali možnosť na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach pozrieť exponáty na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a pochopenia princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Potom sme sa presunuli na Vianočné trhy do Schönbrunnu,…

Mikuláš v škole

Tradične aj tento rok 6. decembra pri vchode vo vestibule školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom vítali a obdarovali žiakov sladkým perníkom. Celé dopoludnie mal Mikuláš s pomocníkmi plno práce, navštívili 24 tried, kde rozdávali balíčky, ktoré pripravili triedne učiteľky. Deti vítali Mikuláša básničkami a úprimne sa tešili, že ich prišiel navštíviť a…