Výlet do Viedne

Dňa 7. 12. 2016 absolvovali žiaci tried 6. D, 7. C. a 8. A výlet do Viedne. Navštívili sme Technické múzeum, kde si žiaci mali možnosť na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach pozrieť exponáty na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a pochopenia princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Potom sme sa presunuli na Vianočné trhy do Schönbrunnu,…

Mikuláš v škole

Tradične aj tento rok 6. decembra pri vchode vo vestibule školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom vítali a obdarovali žiakov sladkým perníkom. Celé dopoludnie mal Mikuláš s pomocníkmi plno práce, navštívili 24 tried, kde rozdávali balíčky, ktoré pripravili triedne učiteľky. Deti vítali Mikuláša básničkami a úprimne sa tešili, že ich prišiel navštíviť a…

Bubnovačka

Dňa 16. novembra 2016 sme sa zapojili do 3. ročníka Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť 2016!“. Ukázali sme, že hlas detí je pre nás dôležitý. Pri príležitosti 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, organizovalo Centrum Slniečko, n. o. v spolupráci s Bubnovou show CAMPANA BATUCADA tretí ročník Bubnovačky „Aby bolo…

Cosmos

Žiaci 6. D, 7. A, 7. B a 7. C triedy sa zúčastnili 11. novembra 2016 zaujímavej putovnej výstavy o kozmonautike. Mohli si prezrieť viac ako 200 exponátov reálnych modelov rakiet a raketoplánov, expozície orbitálnych staníc a unikátne dobové dokumenty. V interaktívnom Cosmos campe si deti mohli vyskúšať náročný výcvik kozmonautov. Mgr. Zlúkyová, Mgr. Majtánová

Halloween

Vo štvrtok 27.10. 2016 posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci 1.stupňa pripomenuli Halloween. Do školy prišli oblečení aj v strašidelných maskách, a tak si pripomenuli tradíciu z čias starých Keltov. Žiaci sa na anglickom jazyku, ale aj v rámci multikultúrnej výchovy oboznámili so sviatkom Halloween, ktorý je oslavovaný v anglicky hovoriacich krajinách, a počas…

Hip-Hop s Esim

Dňa 26. októbra 2016 profesionálny tanečník, choreograf a lektor Roman “Esi” Takáč spolu so svojim spolupracovníkom a žiakmi, ktorí už na hodiny k nemu chodia, predviedol žiakom I. stupňa ukážky hip–hopu, breakdancu a rôzne tanečne kroky. Deti mali možnosť zapojiť sa do tanca, naučiť sa zopár tanečných krokov a viditeľne ich to bavilo. Tanečné tréningy…