Halloween

Vo štvrtok 27.10. 2016 posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci 1.stupňa pripomenuli Halloween. Do školy prišli oblečení aj v strašidelných maskách, a tak si pripomenuli tradíciu z čias starých Keltov. Žiaci sa na anglickom jazyku, ale aj v rámci multikultúrnej výchovy oboznámili so sviatkom Halloween, ktorý je oslavovaný v anglicky hovoriacich krajinách, a počas…

Hip-Hop s Esim

Dňa 26. októbra 2016 profesionálny tanečník, choreograf a lektor Roman „Esi“ Takáč spolu so svojim spolupracovníkom a žiakmi, ktorí už na hodiny k nemu chodia, predviedol žiakom I. stupňa ukážky hip–hopu, breakdancu a rôzne tanečne kroky. Deti mali možnosť zapojiť sa do tanca, naučiť sa zopár tanečných krokov a viditeľne ich to bavilo. Tanečné tréningy…

Čítame spolu

Školský rok 2016/2017 je Ministerstvom školstva vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. Rok čitateľskej gramotnosti sa nesie pod heslom „Myslenie je pohyb“. Na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu a získaniu si väčšieho počtu priaznivcov literatúry zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spoločné čítanie rozprávky. Zámerom bolo nielen zatraktívnenie čítania kníh, ale aj posilnenie pocitu…

Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016 7. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of…