Našich dvadsať stromov vo Vlčej

Pred niekoľkými rokmi sme na stránkach IN informovali o zbierke zrušených desaťhaliernikov a dvadsaťhaliernikov v Základnej škole M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Haliere sme v NBS zamenili za koruny a následne za 1000 korún symbolicky zakúpili strom v prvej súkromnej prírodnej rezervácii Vlčia. V zbierke sme sa rozhodli pokračovať. Postupne, nenáhlivo, ale vytrvalo…

Cmorík v Ivanke pri Dunaji

V utorok 6.10.2009 pred obedom sa nám. sv. Rozálie uskutočnil koncert Petra Cmoríka a jeho bandu. O fantastickú atmosféru sa postaral nielen výborný výkon skupiny a spevákovo sympatické vystupovanie, ale hlavne päťsto detí, ktoré tancovali, spievali a skandovali. Aký bol dôvod tejto nezvyčajnej udalosti? Koncert, ktorý Cmoro odohral zadarmo, ale zato s plným nasadením a…

Prezentácia Lesy v základnej škole

V súvislosti so zbierkou a v rámci environmentálnej výchovy sa v máji 2008 podarilo pre viaceré triedy našej školy zorganizovať zaujímavú prezentáciu na tému Lesy. Prezentáciu nám prišli predniesť Michal Čorný a Martin Valentovič z LZ VLK Malé Karpaty. Pre štvrtákov až deviatakov mali pripravené pekné fotografie i informácie. Nebol to len o monológ, deti…

Lesoochranárske aktivity

http://www.wolf.sk/sk/kup-si-svoj-strom Naša škola sa zapojila do činnosti na záchranu slovenských prirodzených lesov. Popri pravidelnom zbere starého papiera a aktivít prírodovedeckého krúžku žiaci a učitelia vyzbierali peniaze na zakúpenie zatiaľ dvoch stromov v Súkromnej prírodnej rezervácií Vlčia v pohorí Čergov. Niektorí zamestnanci i žiaci našej školy si zakúpili svoj vlastný strom. Svojím malým dielom sme tak prispeli k…

Strom roka 2003

Zatiaľ čo súťaží krásy žien sú na Slovensku stovky, súťaž o najkrajší alebo najpozoruhodnejší strom sa uskutočnila po prvýkrát. Pritom stromy sú pre svet prinajmenšom rovnako dôležité ako krása žien. Medzi dvanástich finalistov súťaže Strom roka 2003 sa dostal i zástupca z Ivanky pri Dunaji – vŕba biela zo spojnice Veternej a Pluhovej ulice. Tento nádherný strom…

Erasmus 2017: Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov

I v roku 2017 sa podaril našej škole nesamozrejmý úspech. V náročnom výbere sa dostala medzi školy so schváleným projektom Erasmus plus zameraným na vzdelávanie učiteľov. Zatiaľ čo v roku 2015 sa kurzov Pilgrims v Canterbury zúčastnili traja naši pedagógovia, o rok neskôr to bolo už bolo päť vynikajúcich kurzov v Nemecku, Fínsku a Írsku.…

Erasmus 2016: Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe

Aj v roku 2016 sme boli úspešní pri podávaní náročnej žiadosti o grant z programu Erasmus plus určeného na vzdelávanie učiteľov. V rámci projektu Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe absolvovali 4 pedagógovia vynikajúce kurzy v zahraničí. Erika Boberová sa zúčastnila kurzu nemčiny pre učiteľov v Regensburgu, Zuzana Bednárová a Iveta Pitáková navštívili viacero škôl…

Erasmus 2015: Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov

Školský rok 2014/2015 Našej škole sa podarilo uspieť u Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s projektom Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre. V rámci projektu absolvujú traja vyučujúci anglického jazyka v lete 2015 dvojtýždňové intenzívne kurzy v Canterbury v južnom Anglicku na škole Pilgrims. Kurzy vedené svetovo proslulými lektormi sú zamerané na…

Schoolovision 2019: Nekompromisná oslava leta

Naša štvrtá účasť v eTwinningovom pesničkovom projekte Schoolovision bolo charakterizované maximálnou aktivitou a zapojením samotných detí. Žiaci sa podieľali nielen na texte, ale i na hudbe pesničky, natáčaní klipu a nakoniec dve žiačky takmer bez pomoci dospelých videoklip aj zostrihali. Poďakovanie ale patrí i rodičom, hlavne pánovi Mirovi Masicovi za komponovanie hudby spolu s dcérou…