Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu

16.10. 2018 v Senci sa naši žiaci zúčastnili Majstrovstiev okresu žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu v kategórii neregistrovaní: 3. miesto – žiaci Ján Porubčan VIII.B 1. miesto – žiačky Veronika Sahuľová VI.C 2. miesto – žiačky Viktória Repáňová VIII.B 3. miesto – žiačky Karolína Vlčková VI.A Umiestnenie im zabezpečilo postup na Majstrovstvá bratislavského kraja…

Exkurzia na Hrad Devín

Žiaci 8.B a 6.B sa 2.10.2018 zúčastnili dejepisnej exkurzie na Hrad Devín. Stopy tu zanechali Kelti, Rimania, rod Báthoryovcov, Napoleonske vojská aj Ľudovít Štúr. Kvôli nepriazni počasia sme prehliadku hradu ukončili trošku skôr a využili príležitosť vidieť terakotovú armádu čínskeho cisára Čchin Š-chuanga. Terakotová armáda je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a bola súčasťou hrobovej…

Stredoveká Trnava

Žiaci 7.B a 5.B sa 27.9.2018 zúčastnili dejepisnej exkurzie v Trnave. Pán Slávo ich v kostýme stredovekého kata previedol historickým centrom. Videli vežu so slnečnými hodinami, radnicu so stredovekým väzením, kostnicu, netradičný erb mesta, mestské hradby aj jeden z najkrajších kostolov. Žiaci boli pánom sprievodcom pochválení ako výnimočne dobrí poslucháči, akých už dlho nemal. Mgr.…

Dňa 26. 9. sme slávili európsky deň jazykov.

Jeho korene siahajú do roku 2001 a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka. Všeobecným cieľom Európskeho dňa jazykov je…

Exkurzia do Múzea SNP v Banskej Bystrici

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa žiaci 9.B a 7.B zúčastnili dejepisno – geografickej exkurzie do Banskej Bystrice , ktorá leží v povodí Hrona, na úpätí Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Žiaci absolvovali prednášku s lektormi v Múzeu SNP, ktorí im netradičným spôsobom vysvetlili podstatu a význam povstania a taktiež žiakov oboznámili s…

Klimatická kríza,

tento pojem sme v poslednom období počuli pravdepodobne už veľakrát. Či už má klimatická zmena za následok výkyvy počasia, hurikány alebo nie, jedno je isté, že množstvo CO2 v našom ovzduší je vyššie ako by malo byť! Niektoré zdroje uvádzajú, že práve neustále zvyšovanie CO2 v ovzduší je zodpovedné za 70%-ný nárast teploty zemského povrchu! Poviete si,…

Včelárska paseka a vodné mlyny na Dunaji

Prvý aprílový piatok sme s našimi šiestakmi navštívili Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci, jedno z najznámejších včelárskych centier, kde sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o včelách a pri ochutnávke sme si pomaškrtili na rôznych druhoch medu. Následne sme absolvovali návštevu zrekonštruovaného vodného kolového mlynu v Jelke, ktorý je z technického hľadiska považovaný za stredoeurópsku…