Včelárska paseka a vodné mlyny na Dunaji

Prvý aprílový piatok sme s našimi šiestakmi navštívili Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci, jedno z najznámejších včelárskych centier, kde sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o včelách a pri ochutnávke sme si pomaškrtili na rôznych druhoch medu. Následne sme absolvovali návštevu zrekonštruovaného vodného kolového mlynu v Jelke, ktorý je z technického hľadiska považovaný za stredoeurópsku…

Testovanie 9 je ZRUŠENÉ

V školskom roku 2019/2020 je Testovanie 9  zrušené nariadením MŠVVaŠ SR. https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/ https://www.minedu.sk/nr-sr-schvalila-ministrovi-skolstva-pravo-vo-vynimocnych-situaciach-menit-zakonom-dane-terminy-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/

Aktuálne usmernenie MŠVVaŠ SR – Koronavírus

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šírením COVID-19 bude v ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji prerušené vyučovanie v období od 16. 03. 2020 – 27. 03. 2020. V prílohe usmernenie MŠVVaŠ SR. Viac informácií zašleme prostredníctvom Edupage. https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/