Erasmus 2015: Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov

Školský rok 2014/2015 Našej škole sa podarilo uspieť u Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s projektom Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre. V rámci projektu absolvujú traja vyučujúci anglického jazyka v lete 2015 dvojtýždňové intenzívne kurzy v Canterbury v južnom Anglicku na škole Pilgrims. Kurzy vedené svetovo proslulými lektormi sú zamerané na…

Schoolovision 2019: Nekompromisná oslava leta

Naša štvrtá účasť v eTwinningovom pesničkovom projekte Schoolovision bolo charakterizované maximálnou aktivitou a zapojením samotných detí. Žiaci sa podieľali nielen na texte, ale i na hudbe pesničky, natáčaní klipu a nakoniec dve žiačky takmer bez pomoci dospelých videoklip aj zostrihali. Poďakovanie ale patrí i rodičom, hlavne pánovi Mirovi Masicovi za komponovanie hudby spolu s dcérou…

Exkurzia “Deti za kravou” v rámci projektu Objav mlieko

Členovia prírodovedného krúžku a žiaci IV. A triedy sa v tomto školskom roku zapojili do zaujímavého projektu s názvom Objav mlieko. V mesiaci jún sa zúčastnili odbornej exkurzie “Deti za kravou”, ktorá sa realizuje v rámci Propagačného a informačného programu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku s hlavnou myšlienkou “Objav mlieko”. Autobusom…

Šikovní žiaci

Žiaci V. B triedy zo Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa zapojili do súťaže „Super chyty“. V tejto súťaži si preverili nielen vedomosti z oblasti športu ale predovšetkým svoju kondíciu v ťažkých disciplínach, ktorých bolo päť. Družstvo tvorili štyria žiaci: Sophia Petrovská, Miriam Jakubíková, Michal Kobal, Daniel Ungvardský a pedagóg: Mgr.…

7. B v Super chytoch

V jedno jesenné popoludnie mi zazvonil mobil. Telefonovala mi pani zo Slovenskej televízie a opýtala sa ma, či by som sa s mojou triedou nezúčastnila športovo-vedomostnej súťaže Super chyty. Nakoľko poznám svoju triedu a vedela som, že by to pre nich bolo zaujímavé, súhlasila som. Na druhý deň som túto správu oznámila žiakom 7. B…

Exkurzia do Viedne

Dňa 26. októbra 2011 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie vo Viedni. V tento deň je vo Viedni štátny sviatok. V deň rakúskeho štátneho sviatku sú takmer všetky štátne múzeá zadarmo alebo s výraznými zľavami, súkromné umelecké zbierky za znížené vstupné. V meste je možné zúčastniť sa bohatého kultúrneho programu prebiehajúceho sa…

Návšteva Pozoříc

Dňa 13. 6. 2012 učitelia zo ZŠ M. R. Štefánika uskutočnili družobnú návštevu do Pozoříc. Po privítaní nás čakal bohatý program, kde sme si vymenili skúsenosti, informácie a poznatky. Dohodli sme sa na spoločných projektoch EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce. Prezreli sme si areál školy a poobede sme navštívili hrad Buchlov. Budeme aj naďalej úzko…

Stretnutie najúspešnejších žiakov školy na Poľovníckej chate

V pondelok 4.júna boli najúspešnejší žiaci našej školy pozvaní na poľovnícku chatu, kde im poľovníci pripravili pekné predpoludnie. Deti súťažili v streľbe zo vzduchovky, čo bolo pre nich veľmi atraktívne a súťaž bola veľmi napínavá. Viaceré deti mali výbornú mušku, nielen chlapci ale i dievčatá. Po napínavých vyraďovacích súbojoch ostali už len tí najlepší strelci…