Lyžiarsky výcvikový kurz 2012

Aj v tomto školskom roku 2011/12 sa žiaci VII. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Za miesto pobytu sme zvolili opäť osvedčenú chatu Radzim v rekreačnom stredisku Július, v obci Vyšná Slaná. Kurzu sa zúčastnilo 38 žiakov siedmeho ročníka a 4 pedagogickí pracovníci, S. Gabovičová, M. Mičeková, M. Petrovská a D. Ručka. Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového…

Lyžiarsky kurz žiakov 3. ročníka

Žiaci tretieho ročníka našej školy, v počte 42 žiakov, sa v mesiaci február zúčastnili lyžiarskeho výcviku s dennou dochádzkou v lyžiarskom stredisku Zochova chata. Lyžiarske stredisko sa nachádza v malebnom prostredí Malých Karpát. Pod vedením lyžiarskych inštruktorov si žiaci osvojovali a zdokonaľovali lyžiarske zručnosti. Aj keď bolo poriadne mrazivo, odhodlaní lyžiari sa nevzdávali a tešili sa z nadobudnutých lyžiarskych zručností…

Bibliotéka 2011 – Festival detskej knihy

Literárne informačné centrum v spolupráci s vydavateľmi detskej literatúry pripravilo na tohtoročnú Bibliotéku sériu podujatí a workshopov v duchu sloganu Daniela Heviera Deti sú naše knihy. Ani na chvíľu sme nezaváhali a prijali sme pozvanie na besedu so spisovateľmi a ilustrátormi. Dňa 03.11.2011 v popoludňajších hodinách sa žiaci III. A, III.C a VI.C spolu s triednymi učiteľkami zúčastnili…

Z rozprávky do rozprávky

Pod takýmto čarovným názvom sa nieslo podujatie uskutočnené dňa 21.10.2011 v ZŠ M. R. Štefánika v školskej knižnici. Žiaci sa svojimi výtvarnými prácami snažili prispôsobiť prostredie rozprávke. Pán Dvorecký nám priniesol spolu so synom živé vrcholce brezy a smreku, tak atmosféra v knižnici sa zrazu premenila na rozprávkový les s rozprávkovými postavičkami. Na stole boli zapálené…

Posunková reč

Dňa 18.6.2013 si žiaci 2.B mali možnosť vyskúšať, aké to je keď sa hovorí posunkovou rečou. Vďaka firme T-com našu školu navštívil pán Mgr. Róbert Šarina – tlmočník posunkovej reči. Deti boli veľmi šikovné a dostali za svoju snahu aj pochvalu. Naučili sa v posunkovej reči obľúbenú báseň – Padla hruška zelená…. a mnoho iného.…

Plavecký výcvik

Tento školský rok sa šiestaci z našej školy zúčastnili plaveckého výcvikového kurzu. Kurz sa konal v dňoch 3. 6. – 8. 6. 2013 v rekreačnom zariadení Vincov les v Sládkovičove. Napriek tomu, že na úvod kurzu nám počasie vôbec neprialo, každým dňom sa postupne zlepšovalo a slniečka pribúdalo. Okrem výuky 3 plaveckých spôsobov – kraul, prsia a znak sa deti zabavili…

ČS PSR svojimi vystúpeniami spestrila oslavy Medzinárodného dňa detí

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí prezentovali viaceré útvary Ozbrojených síl Slovenskej republiky statické a dynamické ukážky z vojenského prostredia. Jedným z útvarov bola aj Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky (ČS PSR), ktorá v dňoch 25. – 31. mája vystúpila so svojimi galaprogramami, dynamickými ukážkami boja z blízka a ukážkami výstroje a výzbroje v niekoľkých mestách na…