Módna prehliadka

V rámci kultúrneho popoludnia pripravila ŠKD v Ivanke pri Dunaji pre deti „MÓDNU PREHLIADKU,“ ktorá sa uskutočnila dňa 19.2.2013. Súťaže sa zúčastnilo 40 vystupujúcich detí. Celý priebeh akcie sa niesol v duchu módy, čo deti podľa ich záujmu aj potešilo. Mladým ľuďom nepochybne záleží na tom, čo majú oblečené a ako v tom vyzerajú. Móda…

Siedmaci na lyžiach

Aj v tomto školskom roku 2012/2013 sa zúčastnili siedmaci našej školy lyžiarskeho výcvikového kurzu. Kurz sa konal v dňoch od 02. 02. do 08. 02. 2013 v Rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim pod vedením skúsených lyžiarskych inštruktorov S. Gabovičovej, M. Petrovskej, D. Ručku a M. Mičekovej. Pod dozorom inštruktorov družstiev sa žiaci učili a zdokonaľovali…

Lyžiarsky kurz žiakov 3. ročníka na Zochovej chate

Už piaty rok majú žiaci 3. ročníka možnosť absolvovať lyžiarsky kurz. Cieľom tejto aktivity je naučiť žiakov základným prvkom zjazdového lyžovania. Naša škola si stanovila úlohu, ktorou sleduje nielen upevnenie zdravia, ale aj priviesť žiakov k pohybu ako k trvalej potrebe. Pobyt na čerstvom vzduchu, prevzatie zodpovednosti za seba, prekonanie samých seba, to všetko upevnilo…

Aranžérsky deň k Vianociam

V sobotu dňa 8.11.2012 zorganizovali záhradkári v Ivanke pri Dunaji „Aranžérsky deň“ k Vianociam. Stretnutie sa konalo v Matičnom dome. Pozvanie prijali aj žiaci našej školy. Trpezlivé aranžérky pomáhali deťom pri zhotovovaní vianočných aranžmánov a svietnikov. Chlapci pod dohľadom skúsených záhradkárov zhotovovali kŕmidlá a búdky pre vtáčikov. Akcia sa vydarila a tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu. Mgr. S. Gabovičová