Siedmaci na lyžiach

Aj v tomto školskom roku 2012/2013 sa zúčastnili siedmaci našej školy lyžiarskeho výcvikového kurzu. Kurz sa konal v dňoch od 02. 02. do 08. 02. 2013 v Rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim pod vedením skúsených lyžiarskych inštruktorov S. Gabovičovej, M. Petrovskej, D. Ručku a M. Mičekovej. Pod dozorom inštruktorov družstiev sa žiaci učili a zdokonaľovali…

Lyžiarsky kurz žiakov 3. ročníka na Zochovej chate

Už piaty rok majú žiaci 3. ročníka možnosť absolvovať lyžiarsky kurz. Cieľom tejto aktivity je naučiť žiakov základným prvkom zjazdového lyžovania. Naša škola si stanovila úlohu, ktorou sleduje nielen upevnenie zdravia, ale aj priviesť žiakov k pohybu ako k trvalej potrebe. Pobyt na čerstvom vzduchu, prevzatie zodpovednosti za seba, prekonanie samých seba, to všetko upevnilo…

Aranžérsky deň k Vianociam

V sobotu dňa 8.11.2012 zorganizovali záhradkári v Ivanke pri Dunaji „Aranžérsky deň“ k Vianociam. Stretnutie sa konalo v Matičnom dome. Pozvanie prijali aj žiaci našej školy. Trpezlivé aranžérky pomáhali deťom pri zhotovovaní vianočných aranžmánov a svietnikov. Chlapci pod dohľadom skúsených záhradkárov zhotovovali kŕmidlá a búdky pre vtáčikov. Akcia sa vydarila a tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu. Mgr. S. Gabovičová

BIBLIOTÉKA 2012 – medzinárodný sviatok milovníkov kníh

Motto: Čítam, čítaš, čítame … Knižný veľtrh BIBLIOTÉKA je na Slovensku sviatkom pre tých, ktorí sa podieľajú na tvorbe knižných diel a pre tých, ktorí majú knihy radi, kupujú ich a čítajú. Stretávajú sa tu vydavatelia, spisovatelia, ilustrátori, editori, prekladatelia, tlačiari, distribútori a samozrejme čitatelia. A keďže patríme medzi tých, ktorí radi čítajú knihy, navštívili sme spolu so žiakmi IV.A…