Modrá škola – voda pre budúcnosť

www.modraskola.sk Školský rok 2012/2013 Exkurzia do čističky odpadových vôd V rámci vzdelávacieho programu „Modrá škola – voda pre budúcnosť“ sa žiaci IV. A a členovia prírodovedného krúžku zúčastnili dňa 24. 04. 2013 odbornej exkurzie a navštívili Čistiareň odpadových vôd v Senci. Dozvedeli sme sa, čo všetko sa deje s odpadovou vodou, aká je jej cesta, aby sa opäť mohla stať…

Školská súťaž „Zbieram baterky“

http://www.malebaterky.sk Školský rok 2012/2013 Naša škola sa aj v tomto školskom roku 2012/2013 zapojila do environmentálneho projektu „Baterky na správnom mieste“, ktorý bol podporený záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Súčasťou projektu je celoslovenská súťaž „Zbieram baterky“. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť a environmentálne povedomie detí a verejnosti o zbere a recyklácii tohto druhu odpadu,…