Erasmus+ 2019: Využitá príležitosť pre 11 pedagógov našej základnej školy

S jednoročnou pauzou  (v r. 2018 náš projekt nebol prijatý) sme nadviazali na tri úspešné erasmové projekty Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Z názvu projektu – Škola pre všetkých – vyplýva, že je zameraný na vzdelávanie v oblasti začleňovania znevýhodnených žiakov, ale veľký dôraz sa kladie aj na inovatívne metódy a posilnenie kompetencií manažmentu školy. Škola…

Erasmus 2017: Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov

I v roku 2017 sa podaril našej škole nesamozrejmý úspech. V náročnom výbere sa dostala medzi školy so schváleným projektom Erasmus plus zameraným na vzdelávanie učiteľov. Zatiaľ čo v roku 2015 sa kurzov Pilgrims v Canterbury zúčastnili traja naši pedagógovia, o rok neskôr to bolo už bolo päť vynikajúcich kurzov v Nemecku, Fínsku a Írsku.…

Erasmus 2016: Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe

Aj v roku 2016 sme boli úspešní pri podávaní náročnej žiadosti o grant z programu Erasmus plus určeného na vzdelávanie učiteľov. V rámci projektu Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe absolvovali 4 pedagógovia vynikajúce kurzy v zahraničí. Erika Boberová sa zúčastnila kurzu nemčiny pre učiteľov v Regensburgu, Zuzana Bednárová a Iveta Pitáková navštívili viacero škôl…

Erasmus 2015: Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov

Školský rok 2014/2015 Našej škole sa podarilo uspieť u Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s projektom Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre. V rámci projektu absolvujú traja vyučujúci anglického jazyka v lete 2015 dvojtýždňové intenzívne kurzy v Canterbury v južnom Anglicku na škole Pilgrims. Kurzy vedené svetovo proslulými lektormi sú zamerané na…