Erasmus+ 2020 – 2022: Škola pre všetkých 2

Na začiatku roku 2020 sme dostali z agentúry Erasmus+ dve dobré správy. Bol prijatý projekt piatich škôl pripravovaný naším nemeckým partnerom – Schoolovision on Tour a schválili nám aj projekt Škola pre všetkých 2. Ako názov napovedá, nadväzoval na predchádzajúci úspešný projekt. Onedlho však vypukla pandémia, ktorá znemožnila akékoľvek medzinárodné aktivity. Ako ostatní, aj my sme požiadali…

Erasmus+ 2019: Využitá príležitosť pre 11 pedagógov našej základnej školy

S jednoročnou pauzou  (v r. 2018 náš projekt nebol prijatý) sme nadviazali na tri úspešné erasmové projekty Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Z názvu projektu – Škola pre všetkých – vyplýva, že je zameraný na vzdelávanie v oblasti začleňovania znevýhodnených žiakov, ale veľký dôraz sa kladie aj na inovatívne metódy a posilnenie kompetencií manažmentu školy. Škola…

Erasmus 2017: Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov

I v roku 2017 sa podaril našej škole nesamozrejmý úspech. V náročnom výbere sa dostala medzi školy so schváleným projektom Erasmus plus zameraným na vzdelávanie učiteľov. Zatiaľ čo v roku 2015 sa kurzov Pilgrims v Canterbury zúčastnili traja naši pedagógovia, o rok neskôr to bolo už bolo päť vynikajúcich kurzov v Nemecku, Fínsku a Írsku.…

Erasmus 2016: Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe

Aj v roku 2016 sme boli úspešní pri podávaní náročnej žiadosti o grant z programu Erasmus plus určeného na vzdelávanie učiteľov. V rámci projektu Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe absolvovali 4 pedagógovia vynikajúce kurzy v zahraničí. Erika Boberová sa zúčastnila kurzu nemčiny pre učiteľov v Regensburgu, Zuzana Bednárová a Iveta Pitáková navštívili viacero škôl…

Erasmus 2015: Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov

Školský rok 2014/2015 Našej škole sa podarilo uspieť u Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s projektom Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre. V rámci projektu absolvujú traja vyučujúci anglického jazyka v lete 2015 dvojtýždňové intenzívne kurzy v Canterbury v južnom Anglicku na škole Pilgrims. Kurzy vedené svetovo proslulými lektormi sú zamerané na…