Exkurzia “Deti za kravou” v rámci projektu Objav mlieko

Členovia prírodovedného krúžku a žiaci IV. A triedy sa v tomto školskom roku zapojili do zaujímavého projektu s názvom Objav mlieko. V mesiaci jún sa zúčastnili odbornej exkurzie “Deti za kravou”, ktorá sa realizuje v rámci Propagačného a informačného programu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku s hlavnou myšlienkou “Objav mlieko”. Autobusom…

Šikovní žiaci

Žiaci V. B triedy zo Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa zapojili do súťaže „Super chyty“. V tejto súťaži si preverili nielen vedomosti z oblasti športu ale predovšetkým svoju kondíciu v ťažkých disciplínach, ktorých bolo päť. Družstvo tvorili štyria žiaci: Sophia Petrovská, Miriam Jakubíková, Michal Kobal, Daniel Ungvardský a pedagóg: Mgr.…

7. B v Super chytoch

V jedno jesenné popoludnie mi zazvonil mobil. Telefonovala mi pani zo Slovenskej televízie a opýtala sa ma, či by som sa s mojou triedou nezúčastnila športovo-vedomostnej súťaže Super chyty. Nakoľko poznám svoju triedu a vedela som, že by to pre nich bolo zaujímavé, súhlasila som. Na druhý deň som túto správu oznámila žiakom 7. B…

Exkurzia do Viedne

Dňa 26. októbra 2011 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie vo Viedni. V tento deň je vo Viedni štátny sviatok. V deň rakúskeho štátneho sviatku sú takmer všetky štátne múzeá zadarmo alebo s výraznými zľavami, súkromné umelecké zbierky za znížené vstupné. V meste je možné zúčastniť sa bohatého kultúrneho programu prebiehajúceho sa…