Archívne klenoty slovenskej histórie

V decembri sa žiaci IV. C triedy na Bratislavskom hrade zúčastnili výstavy, ktorá nie je u nás ani v zahraničí bežnou udalosťou. Výstava pripomína dvadsiate výročie vzniku Slovenskej republiky a šesťdesiate výročie organizovaného archívnictva na Slovensku. Deti mali možnosť vidieť to najvzácnejšie z archívnych dokumentov uchovávajúcich pamäť, identitu a kultúru národa. Medzi vystavenými dokumentmi mali…

Putovná výstava “Rozprávková krajina”

V dňoch 19. – 20. 11. 2013 navštívili žiaci 1. – 2. ročníka a III. D triedy, putovnú výstavu Rozprávková krajina, ktorá bola inštalovaná v Informačnom centre. Vedúca Obecnej knižnice, p. Mgr. Ráčková, pútavým spôsobom zaviedla deti do rozprávkovej krajiny a porozprávala im príbeh o každej postavičke. Deti so zatajeným dychom počúvali, pretože s takýmito…

Devín

18.10. 2013 žiaci VI. A a VIII. B navštívili národnú kultúrnu pamiatku hrad Devín – miesto, ktoré bolo osídlené pred niekoľko tisíc rokmi, ktoré v mnohom vypovedá o živote starých Slovanov. Pamätná tabuľa nám pripomenula, že hrad bol obľúbeným miestom Ľ. Štúra. Hrad neodolal útoku napoleonských vojsk a od 1809 zostal zničený. Hneď pod hradom…

Škola v prírode

Koncom septembra sa zúčastnili triedy 4. ročníka spolu s III. B školy v prírode v Repišti. Repište sa nachádza v blízkosti Sklených Teplíc, ktoré je známe podzemnými liečivými prameňmi. Ich blahodarný účinok sme si mohli sami aj vyskúšať. Areál horskej chaty u Daniela nám poskytol mnohé športové vyžitie a príjemné objatie prírody. Spoznali sme aj krásy…

Putovanie za umením

Dňa 08.10. 2013 sa žiaci III. A a III. C triedy vybrali na veľké putovanie za umením. Navštívili Mirbachov palác, kde sídli Galéria mesta Bratislavy. Spolu s lektormi pátrali po tajomstvách umenia. Hľadali odpovede na mnohé otázky: Čo je ukryté v galériách? Sú galérie zbytočné alebo užitočné? Vedia tvoriť len umelci, alebo aj deti? Na chvíľu sa…

Vyhodnotenie jesenného účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

Termín konania: 23. 9. 2013 – teoretická časť, 3.10. 2013 – praktická časť Účastníci cvičenia: žiaci druhého stupňa Vedúci cvičenia: Petrovská Miroslava Cieľ a obsah cvičenia: Prácou na stanovištiach žiaci preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany. Obsahom účelového cvičenia bolo získanie teoretických vedomostí z jednotlivých tematických celkov…