Malá olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 2.5.2016 sa uskutočnil už 4. ročník Malej olympiády určený pre talentovaných žiakov 4. ročníka. Cieľom Malej olympiády je vyhľadávanie talentov a predpríprava žiakov na olympiádu na 2. stupni. Žiaci si mohli zábavnou formou /vo dvojiciach /porovnať svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka – rozprávanie, slovná zásoba, posluch , čítanie s porozumením, gramatika. Zúčastnilo…

Zasaď svoj, strom, kvetinku

Tohto roku sme si Deň Zeme pripomenuli vysádzaním rastlín a skrášľovaním okolia školy. Nultý ročník akcie Zasaď svoj strom a kvetinku sa uskutočnil v piatok 22.4.2016. Po porade s odborníkmi (p. starostom a p. Horváthom) sme sa rozhodli namiesto pôvodne zamýšľaných okrasných stromčekov vysadiť kríky s jedlými plodmi (arónie, ríbezle, černice, lonicery, drienky a muchovníky).…

Erazmus+

Žiaci našej školy sa zúčastnili 2.4.-9.4.2016 projektu Česko-slovenské komunity v Pozořiciach zameraný na česko-slovenskú históriu, vzťahy, kultúru, jazyk, film a budúcnosť. Na projekte spolupracovali s českými žiakmi, kde nadviazali nové kamarátske vzťahy, vytvorili rôzne projekty a natočili dokumentárne filmy, nadobudli nové poznatky a spôsobilosti. Svoje projekty prezentovali starostovi obce Pozořice Ing. Jaromírovi Červenkovi, kde aj…

Morena

Naša škola pokračovala aj tento rok 21. marca v tradícii Vynášania Moreny, ktorej sa zúčastnili skoro všetci žiaci 1. stupňa. Veľmi sme sa potešili, že sa k nám pripojili aj deti z materských škôl. Počas pochodu sme spievali pieseň „Nesieme Morenu v oleji smaženú…“ Morena v plameňoch odplávala so zimou dole prúdom Šurským kanálom. Jar…

Spelling Bee

Dňa 15. 3. 2016 sa na našej škole konal 3.ročník hláskovacej súťaže v anglickom jazyku známu pod názvom „Spelling Bee“. Úlohou žiakov bolo v limite 1 minúta bezchybne vyhláskovať čo najviac slov zo slovnej zásoby, ktorú už na hodinách anglického jazyka preberali. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov z 3. a 4. ročníka. Výhercovia v kategórií…

Hviezdoslavov Kubín

Už tradične sa na našej škole koná súťaž v prednese poézie a prózy. Nebolo tomu inak ani tento rok. Do súťaže sa zapojilo 29 súťažiacich. V kategórii poézia súťažilo 18 recitátorov, v kategórii próza 11 súťažiacich. Treba zdôrazniť, že obzvlášť presvedčivo, sebavedome a na veľmi dobrej recitátorskej úrovni vystupovali súťažiaci druhých ročníkov. Víťazi na prvých…

Filmová noc v škole

Tento rok 4. – 5. marca 2016 sa na našej škole konal 1. ročník Filmovej noci v škole, ktorej sa zúčastnilo 120 žiakov z 5. – 9. ročníka. Každý žiak pri vstupe do školy dostal identifikačný náramok a podpísal prezenčnú listinu. Následne si všetci odložili svoje veci v pripravených triedach pre dievčatá a chlapcov zvlášť.…