Exkurzia Bibliotéka

V piatok 9. novembra triedy 7. A a 7. C zavítali na exkurziu Bibliotéka – knižný veľtrh. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal aj sprievodný program venovaný knihám a čítaniu. Zároveň sme navštívili interaktívnu výstavu Veda netradične , ktorá sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky, tiež v Inchebe. Preskúmali sme interaktívne stánky zamerané na rôzne…

Prírodovedné múzeum vo Viedni

17. októbra 2018 sa triedy 7. A a 7. C zabavili v Technickom a Prírodovednom múzeu vo Viedni. Na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás sme si mohli vyskúšať množstvo interaktívnych exponátov. Prírodovedné múzeum vo Viedni je miestom, na ktorom sme spoznávali svet z veľmi zaujímavej stránky. Exkurziu sme ukončili prechádzkou cez centrum krásnej…

Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu

16.10. 2018 v Senci sa naši žiaci zúčastnili Majstrovstiev okresu žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu v kategórii neregistrovaní: 3. miesto – žiaci Ján Porubčan VIII.B 1. miesto – žiačky Veronika Sahuľová VI.C 2. miesto – žiačky Viktória Repáňová VIII.B 3. miesto – žiačky Karolína Vlčková VI.A Umiestnenie im zabezpečilo postup na Majstrovstvá bratislavského kraja…

Exkurzia na Hrad Devín

Žiaci 8.B a 6.B sa 2.10.2018 zúčastnili dejepisnej exkurzie na Hrad Devín. Stopy tu zanechali Kelti, Rimania, rod Báthoryovcov, Napoleonske vojská aj Ľudovít Štúr. Kvôli nepriazni počasia sme prehliadku hradu ukončili trošku skôr a využili príležitosť vidieť terakotovú armádu čínskeho cisára Čchin Š-chuanga. Terakotová armáda je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a bola súčasťou hrobovej…

Stredoveká Trnava

Žiaci 7.B a 5.B sa 27.9.2018 zúčastnili dejepisnej exkurzie v Trnave. Pán Slávo ich v kostýme stredovekého kata previedol historickým centrom. Videli vežu so slnečnými hodinami, radnicu so stredovekým väzením, kostnicu, netradičný erb mesta, mestské hradby aj jeden z najkrajších kostolov. Žiaci boli pánom sprievodcom pochválení ako výnimočne dobrí poslucháči, akých už dlho nemal. Mgr.…

Dňa 26. 9. sme slávili európsky deň jazykov.

Jeho korene siahajú do roku 2001 a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka. Všeobecným cieľom Európskeho dňa jazykov je…

Včelárska paseka a vodné mlyny na Dunaji

Prvý aprílový piatok sme s našimi šiestakmi navštívili Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci, jedno z najznámejších včelárskych centier, kde sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o včelách a pri ochutnávke sme si pomaškrtili na rôznych druhoch medu. Následne sme absolvovali návštevu zrekonštruovaného vodného kolového mlynu v Jelke, ktorý je z technického hľadiska považovaný za stredoeurópsku…