Schoolovision 2022: Päť úžasných dní v Kasseli

Na začiatku roku 2020 nám na základnú školu postupne prišli dve dobré správy z Národnej agentúry Erasmus+. Boli nám schválené dva projekty. Škola pre všetkých 2 zameraný na kurzy a hospitácie našich pedagógov v zahraničí a Schoolovision on Tour, ktorého súčasťou mali byť vzájomné návštevy piatich škôl: z Bulharska, Nemecka, Poľska, Slovinska a Slovenska. Vzápätí po dobrých správach prichádzali zlé.…

Erasmus+ 2020 – 2022: Škola pre všetkých 2

Na začiatku roku 2020 sme dostali z agentúry Erasmus+ dve dobré správy. Bol prijatý projekt piatich škôl pripravovaný naším nemeckým partnerom – Schoolovision on Tour a schválili nám aj projekt Škola pre všetkých 2. Ako názov napovedá, nadväzoval na predchádzajúci úspešný projekt. Onedlho však vypukla pandémia, ktorá znemožnila akékoľvek medzinárodné aktivity. Ako ostatní, aj my sme požiadali…

Schoolovision 2021: Poďakovanie školských kuchárkam.

Slovensko vstúpilo do 13., šťastného ročníku eTwinning Schoolovision s pesničkou venovanou školským kuchárkam. Prvýkrát sa naša pesnička odela do rockového hávu, ale už tradične nechýbal ani rap. Schoolovision je veľmi pestrá súťaž desiatok krajín, ktoré vždy reprezentuje jedna škola. Námety pesničiek sú často environmentálne, sociálne – etické, zamerané na kultúru jednotlivých krajín alebo predstavujúce školu.…

Zápis do 1. ročníka ZŠ školský rok 2021/2022

Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 9.apríla 2021 (piatok) od 14:00-20:00 hod. v priestoroch ZŠ. Vzhľadom na predĺženie núdzového stavu sa zápis uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí. Viac info tu: Zápis do 1. ročníka ZŠ – školský rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníka ukončený 30.4.2020

Zápis do prvého ročníka bol ukončený dňa 30.4. 2020. Ďakujeme všetkým budúcim záujemcom o našu školu. Tešíme sa z veľkého počtu prihlášok a netrpezlivo očakávame príchod nových prváčikov. Všetky Vami odoslané prihlášky boli zaevidované. Rodičov budúcich prváčikov budeme do 15.5.2020 kontaktovať mailom. Ak ste prihlášku posielali a do 15.5.2020 nedostanete od školy odpovedný mail, po…