Na Deň Zeme – 25. strom vo Vlčej!

Tohtoročný Deň Zeme sme oslávili dôstojne. Každá trieda vysadila svoj krík pri prednom plote a trvalé kvety do pripravených pneumatík. Zbierali sme tiež starý papier a zapojíme sa do súťaže majúcej obmedziť dochádzanie detí do školy autom. Vedľa toho sme obnovili zbierku Kúp si svoj strom. Za necelý týždeň sme sa nazbierali už na 25. strom v symbolickej…

Deň Zeme – 22. apríl

Počas týždňa, ktorý bol venovaný aj Dňu Zeme sa naše deti, žiaci 1.B, 1.D, 3.C, 4.C zúčastnili prednášok o environmentálnej výchove. Nemuseli sme nikam chodiť, zvieratká prišli priamo ku nám do tried. Prednášky boli rozdelené na časti venované vode, poľu a lesu. Deti sa dozvedeli, aké máme na Slovensku chránené zvieratá, hlavne, čo to znamená…

Ako ušetriť a zároveň šetriť životné prostredie

Žiaci VII. C triedy zo ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa zúčastnili prednášky ako ušetriť a zároveň šetriť životné prostredie. Prezentáciu uskutočnila spoločnosť Ferdinanda Martinenga z Bratislavy. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o šetrení elektrickou energiou, vodou a plynom. Zároveň sa oboznámili s únikmi tepla pri nezateplených bytoch ako aj o dôležitosti…

Tatry nezomreli!

Výstavu s týmto názvom sme v novembri 2012 mali možnosť vidieť v priestoroch našej školy. Novembrový termín je výnimočne vhodný, pretože presne pred ôsmimi rokmi, 19. 11. 2004, sa prehnala Tatrami víchrica, ktorá povalila 12 600 hektárov lesa. Lesníci, politici i verejnosť vtedy hovorili o nesmiernej tragédii a nutnosti popadané drevo čo najrýchlejšie odpratať. Výstava Tatry…

Les je plný krás…

Presvedčili sa o tom aj žiaci III. A a III. C triedy pod vedením svojich triednych učiteliek. V rámci aktivít „Apríl – mesiac lesov“ bližšie spoznávali prírodu, učili sa citlivo vnímať jej krásu a jedinečnosť. Najprv dňa 25. 04. 2012 navštívili Prírodovedné múzeum v Bratislave, kde sa od lektorky dozvedeli zaujímavosti o zvieratkách žijúcich v našich lesoch. Učili sa poznávať…

Spoznávame lužné lesy

Dňa 24.05.2012 sme v rámci projektu „Kooperácia v ramsarskom manažmente nív v oblasti Moravy a Dyje“ a „Programu cezhraničnej spolupráce“ navštívili v sprievode animátorov Národný park Moravské luhy (Marchauen) a Národný park Dunajské luhy (Nationalpark Donau-Auen) v Rakúsku. Už cesta luxusným autobusom bola pre mnohých nezabudnuteľným zážitkom. Prvá zastávka bola za obcou Marchegg, kde sme navštívili najväčšiu európsku kolóniu bociana bieleho. Prvýkrát…

Sadenie smreku

Tento rok sme sa do celosvetového sadenia stromov ENOTreeDay zapojili skromným príspevkom. Na školskom dvore sme 23. mája 2012 zasadili strieborný smrečok, ktorý niekoľko rokov slúžil ako vianočný stromček. Tri väčšie javory z minulého roka žijú a rastú, ale jeden z nich utrpel atakom vandalov. Nech boja sa stromovej pomsty! Najaktívnejšie sa do sadenia tentoraz…

Strom ako symbol priateľstva detí na celom svete

Rok 2011 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok lesov. A práve v tomto roku sa ZŠ M. R. Štefánika zapojila do medzinárodného programu ENO (Environment online), ktorý spája školy v 150 krajinách sveta. Je zameraný na environmentálnu výchovu a bol založený vo Fínsku. ENO – celosvetová virtuálna škola organizovala dňa 20. mája 2011 Medzinárodný deň sadenia stromov. Pridali sa…