Základná škola M. R. Štefánika
SNP č. 3
900 28 Ivanka pri Dunaji
okres Senec
Bratislavský kraj

IČO: 36071145
DIČ: 2021608908
Tel/fax: 02/45 943 315
E-mail: stefanik@zsivanka.sk

Mgr. Vlasta Koudelová riaditeľka školy 0907 199 199
Pracovné dni 7:30 – 8:30
Štvrtok 14:00 – 15:00
Iný termín dohodnúť telefonicky
Mgr. Zuzana Bednárová zást. riaditeľky školy pre 1. stupeň 0908 348 880
0911 250 919
Pracovné dni 7:30 – 8:30
Utorok 14:00 – 15:00
Iný termín dohodnúť telefonicky
Ing. Viera Lešková zást. riaditeľky školy pre 2. stupeň 0907 177 177
Pracovné dni 7:00 – 9:30
Streda 14:00 – 15:00
Iný termín dohodnúť telefonicky
Oľga Karavanová ekonómka 02/45 943 315
Pondelok – Piatok 7:30 – 8:00, 10:35 – 10:50
Eva Vithalmová personalistka 02/45 943 315
Pondelok – Piatok 7:30 – 8:00, 10:35 – 10:50

Po predchádzajúcom dohovore s učiteľom
Konzultačné hodiny učiteľov