Metodické združenia, predmetové komisie a koordinátori

Metodické združenia
1. a 2. ročník vedúca Matilda Antalicová
3. a 4. ročník vedúca Mgr. Michaela Burtovská
ŠKD vedúca Miroslava Štefanovičová

Predmetové komisie pre vzdelávacie oblasti

Jazyk a komunikácia vedúca Mgr. Martina Zigová
SJL zodpovedná Mgr. Martina Feketeová
ANJ 1.-4. ročník zodpovedná Mgr. Eleonóra Holičová
ANJ 5.-9. ročník zodpovedná Mgr. Katarína Bariaková
NEJ zodpovedná Mgr. Jana Majtánová
Človek a príroda vedúca RNDr. Dana Žamborová
FYZ zodpovedná RNDr. Dana Žamborová
CHE zodpovedná Mgr. Eva Chovancová
BIO zodpovedná Mgr. Miroslava Petrovská
Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty vedúca Mgr. Helena Rabčanová
DEJ, OBN, ETV v 5.-9. ročníku zodpovedná Mgr. Miroslava Mendelová
GEG zodpovedná Mgr. Helena Rabčanová
NBV zodpovedná Mgr. Mária Čaputová
Matematika a práca s informáciami/IFV vedúca Mgr. Denisa Baričičová
Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb vedúca Mgr. Miroslava Petrovská
THD zodpovedná Mgr. Eleonóra Bučková
VYV zodpovedná Mgr. Lenka Varga
HUV zodpovedná Mgr. Veronika Marušáková
TSV zodpovedná Mgr. Miroslava Petrovská
Žiacky parlament
Mgr. Iveta Pitáková
Mgr. Hana Tereňová