Prinavrátenie čestného názvu Základná škola M. R. Štefánika
Prinavrátenie čestného názvu Základná škola M. R. Štefánika
Čestné uznanie pri príležitosti 40. výročia založenia školy
Čestné uznanie pri príležitosti 40. výročia založenia školy
Diplom za účasť v súťaži "Chráň svoj strom"
Diplom za účasť v súťaži "Chráň svoj strom"
"Strom roku 2003"
"Strom roku 2003"
Hlavná cena "Strom je viac ako drevo"
Hlavná cena "Strom je viac ako drevo"
2. miesto v súťaži "Spoznaj krásy Vydrice"
2. miesto v súťaži "Spoznaj krásy Vydrice"
Čestné uznanie zo súťaže Envirotázniky
Čestné uznanie zo súťaže Envirotázniky
Poďakovanie "Dunajský majster umenia 2008"
Poďakovanie "Dunajský majster umenia 2008"
"Kto najlepšie vyčistí a označí vodníčky či cestičky pre vodnú vílu?"
"Kto najlepšie vyčistí a označí vodníčky či cestičky pre vodnú vílu?"
Certifikát za účasť v matematickom seminári Taktik 2008
Certifikát za účasť v matematickom seminári Taktik 2008
Titul Fakultnej školy Pedagogickej fakulty UK
Titul Fakultnej školy Pedagogickej fakulty UK
1. miesto v súťaži "Lesoochranárska škola 2009"
1. miesto v súťaži "Lesoochranárska škola 2009"
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2010 - 8. ročník
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2010 - 8. ročník
Čestné uznanie v súťaži "Lesoochranárska škola 2010"
Čestné uznanie v súťaži "Lesoochranárska škola 2010"
Medzinárodný deň sadenia stromov
Medzinárodný deň sadenia stromov
Certifikát za účasť v matematickom seminári Taktik 2011
Certifikát za účasť v matematickom seminári Taktik 2011
Modrá škola - Čestné uznanie
Modrá škola - Čestné uznanie
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2011 - 6. ročník
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2011 - 6. ročník
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2011 - 8. ročník
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2011 - 8. ročník
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2011 - 9. ročník
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2011 - 9. ročník
Čestné uznanie za aktivity v súťaži Lesoochranárska škola 2011
Čestné uznanie za aktivity v súťaži Lesoochranárska škola 2011
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2013 - 8. ročník
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2013 - 8. ročník
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2013 - 9. ročník
Potvrdenie účasti v projekte KOMPARO 2013 - 9. ročník
Čestné uznanie za zapojenie do súťaže Ľudské práva očami detí
Čestné uznanie za zapojenie do súťaže Ľudské práva očami detí
1. miesto v súťaži Zbieram baterky!
1. miesto v súťaži Zbieram baterky!
iKid certifikát za úspešnú účasť Innovative Kid
iKid certifikát za úspešnú účasť Innovative Kid
iKid 3. miesto
iKid 3. miesto
iKid Cena KPMG
iKid Cena KPMG
Komparo 2016
Komparo 2016
Schoolovision 2016
Schoolovision 2016
Schoolovision 2017
Schoolovision 2017
Schoolovision 2017
Schoolovision 2017
Schoolovision 2017
Schoolovision 2017
Schoolovision 2017 European Quality Label
Schoolovision 2017 European Quality Label
Schoolovision 2018
Schoolovision 2018
Schoolovision 2018
Schoolovision 2018
Schoolovision 2018 eTwinning Quality Label
Schoolovision 2018 eTwinning Quality Label
Schoolovision 2018 European Quality Label
Schoolovision 2018 European Quality Label
Certifikát za podporu projektu
Certifikát za podporu projektu