Školský rok sa začína 1. septembra 2022.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 30. júna 2023.

Termíny školských prázdnin
Jesenné prázdniny 30. október– 31. október 2022
Vianočné prázdniny 27. december 2022 – 5. január 2023
Jarné prázdniny 20. február – 24. február 2023
Veľkonočné prázdniny 06. apríl – 11. apríl 2023
Letné prázdniny 1. júl – 31. august 2023