Školský rok sa začína 1. septembra 2022.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 30. júna 2023.

Termíny školských prázdnin
Jesenné prázdniny 30. október– 31. október 2022
Vianočné prázdniny 27. december 2022 – 5. január 2023
Jarné prázdniny 4. marec – 8. marec 2023
Veľkonočné prázdniny 28. marec – 2. apríl 2023
Letné prázdniny 1. júl– 31. august 2023