Školský rok sa začína 1. septembra 2023.
Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2024.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 30. júna 2024.

 

Termíny školských prázdnin
Jesenné prázdniny 30. október– 31. október 2023
Vianočné prázdniny 23. december 2023 – 5. január 2024
Jarné prázdniny 4. marec – 8. marec 2024
Veľkonočné prázdniny 28. marec – 2. apríl 2024
Letné prázdniny 1. júl– 31. august 2024