Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.
Školské vyučovanie sa začína 2.septembra 2021.
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 30.júna 2022.

Termíny školských prázdnin
Jesenné prázdniny 28.október -29.október 2021
Vianočné prázdniny 23.december 2021- 7.január 2022
Polročné prázdniny 4. február 2022
Jarné prázdniny 28.február – 4.marec 2022
Veľkonočné prázdniny 14.apríl -19.apríl 2022
Letné prázdniny 1.júl – 31.august 2022