Koordinátori školy
Finančná gramotnosť Mgr. Jana Majtánová
Mgr. Zuzana Fibingerová
Informatizácie Mgr. Zuzana Rakárová
Primárnej prevencie Mgr. David Ručka
Environmentálnej výchovy Mgr. Lenka Varga
Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Michaela Burtovská
Zelenej školy Mgr. Lenka Varga
Mgr. Michaela Burtovská
Kariérny poradca Mgr. Veronika Ďuratná
Výchovný poradca Mgr. Veronika Ďuratná
Školská knižnica Mgr. Hana Tereňová