Koordinátori školy
Finančná gramotnosť Mgr. Jana Majtánová
Mgr. Zuzana Fibingerová
Informatizácie Mgr. Denisa Baričičová
Primárnej prevencie Mgr. David Ručka
Environmentálnej výchovy Mgr. Michaela Burtovská
Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Miroslava Mendelová
Zelenej školy Mgr. Lenka Varga
Mgr. Adriana Barusová
Kariérny poradca Mgr. Miroslava Mendelová
Výchovný poradca Mgr. Veronika Heribanová
Školská knižnica Mgr. Martina Feketeová