Koordinátori školy
Finančná gramotnosť Mgr. Jana Majtánová
Mgr. Zuzana Fibingerová
Informatizácie Mgr. Zuzana Rakárová
Primárnej prevencie Mgr. Michaela Burtovská
Environmentálnej výchovy Mgr. Lenka Varga
Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Michaela Burtovská
Zelenej školy Mgr. Lenka Varga
  Mgr. Eleonóra Bučková
Kariérny poradca Mgr. Veronika Ďuratná
Výchovný poradca Mgr. Michaela Burtovská
Školská knižnica Mgr. Monika Zuppinger