Vedenie školy
riaditeľka školy: Ing. Viera Lešková stefanik@zsivanka.sk
ZRŠ pre 1. stupeň: Mgr. Zuzana Bednárová zuzana.bednarova@zsivanka.sk
ZRŠ pre 2. stupeň: Mgr. Katarína Bariaková katarina.bariakova@zsivanka.sk
Triedni učitelia
I. A Mgr. Zuzana Kovalčíková
I. B Mgr. Iveta Pitáková
I. C Mgr. Mária Szöllösy
I. D Mgr. Lenka Varga
I. E Mgr. Zuzana Bednárová
II. A Mgr. Jana Džubáková
II. B Mgr. Lenka Dendisová
II. C Bc. Veronika Kovácsová
II. D Mgr. Patrícia Račeková
II. E Mgr Peter Ivančík
III. A Mgr. Eleonóra Holičová
III. B Mgr. Katarína Biskupičová
III. C Ing. Antónia Véghová
III. D Mgr. Zuzana Fibingerová
III. E Mgr. Adriana Janovcová
IV. A Mgr. Jana Petrová
IV. B Mgr. Miroslava Pavlíková
IV. C Mgr. Katarína Mraffková
IV. D PhDr. Denisa Rollerová
IV. E Mgr. Zuzana Čambálová
V. A Mgr. Kristína Melušová
V. B Mgr. Miroslava Hajas
V. C Mgr. Eva Laurincová
V. D PhDr. Barbara Ҫoban
V. E Mgr. Daniela Krišková
VI. A Mgr. Lukáš Laho
VI. B Mgr. Mária Čaputová
VI. C Mgr. Martina Konrádová
VI. D Mgr. Zuzana Russelová
VII. A Mgr. Michaela Burtovská
VII. B Mgr. Hana Tereňová
VII. C Mgr. Lucia Malíková
VII. D Mgr. Jana Majtánová
VIII. A Mgr. Denisa Baričičová
VIII. B Mgr. Veronika Marušáková
VIII. C Mgr. Renáta Pivarníková
IX. A Ing. Zuzana Rakárová
IX. B Mgr. Marek Kapišovský
IX. C RNDr Dana Žamborová
Netriedni učitelia
Lea Hanicová
PaedDr. Peter Hudák
Mgr. Anna Kunová
Mgr. Silvia Lacová
Mgr. Veronika Paulínová
Mgr. Helena Rabčanová
Mgr. David Ručka
Žiacky parlament
Mgr. Iveta Pitáková
Mgr. Hana Tereňová
Prevádzkoví zamestnanci školy
Ekonómka Oľga Karavanová karavanova5@gmail.com
Personalistka Eva Vithalmová eva.vithalmova@zsivanka.sk
Školník Ľubomír Jambrich
Vrátnička Mária Halinkovičová
Upratovač/ka Zuzana Borárošová
Milan Nagy
Janka Oboňová
Renáta Salkovičová
Eva Šandorová