Vedenie školy
riaditeľka školy: Ing. Viera Lešková stefanik@zsivanka.sk

0907 177 177

ZRŠ pre 1. stupeň: Mgr. Zuzana Bednárová zuzana.bednarova@zsivanka.sk

0908 348 880

ZRŠ pre 2. stupeň: Mgr. Katarína Bariaková katarina,bariakova@zsivanka.sk

0907 199 199

Triedni učitelia
I. A Matilda Antalicová
I. B Mgr. Lenka Dendisová
I. C Bc. Veronika Kovácsová
I. D Mgr. Patrícia Račeková
I. E Mgr. Peter Ivančík
II. A Mgr. Eleonóra Holičová
II. B Mgr. Katarína Biskupičová
II. C Ing. Antónia Véghová
II. D Mgr. Zuzana Fibingerová
II. E Bc. Adriána Janovcová
III. A Mgr. Jana Petrová
III. B Mgr. Miroslava Pavlíková
III. C Mgr. Katarína Mraffková
III. D Mgr. Dagmar Korčeková
III.E Mgr. Zuzana Čambálová
IV. A Mgr. Zuzana Kovalčíková
IV. B Mgr. Iveta Pitáková
IV. C Mgr. Jana Džubáková
IV. D Mgr. Mária Szöllösy
IV. E Mgr. Lenka Varga
V. A Mgr. Katarína Heimschildová
V. B Mgr. Eleonóra Bučková
V. C Mgr. Veronika Paulinová
V. D Mgr. Eva Adamovová
VI. A Mgr. Michaela Burtovská
VI. B Mgr. Hana Tereňová
VI. C Mgr. Lucia Malíková
VI. D Mgr. Jana Majtánová
VII. A Mgr. Denisa Baričičová
VII. B Mgr. Veronika Marušáková
VII. C Mgr. Renáta Pivarníková
VIII. A Mgr. Mária Čaputová
VIII. B Mgr. Marek Kapišovský
VIII. C RNDr. Dana Žamborová
VIII.D Mgr. Zuzana Rakárová
IX. A Mgr. Miroslava Mendelová
IX. B Mgr. Helena Rabčanová
Netriedni učitelia
Mgr. Monika Dodoková
Mgr. Terézia Jančiová
Mgr. Vlasta Koudelová
Mgr. Lukáš Laho
Ing. Sylvia Magicová
Mgr. Miroslava Petrovská
Mgr. David Ručka
Mgr. Agnesa Tisovská
Mgr. Monika Zuppinger
Inkluzívny tím
školský psychológ Mgr. Veronika Ďuratná
školský špec. pedagóg Mgr. Lucia Jurčáková 0910 200 287
asistent učiteľa Mgr. Ján Kapusta
asistentka učiteľa Bc. Diana Košíková
Školský klub detí
Vedúca Miroslava Hitková 0915 624 819
Iveta Fröhlichová 0915 624 795
Mgr. Eva Greplová 0907 971 307
Mgr. art. Monika Jaššová 0915 624 820
Bc. Diana Košíková 0915 624 829
Mgr. Zuzana Kovalčíková 0905 486 216
Slávka Molnárová Danišová 0905 963 437
Mgr. Jana Oráčová 0907 971 272
Bc. Emília Orlíková 0915 624 959
Katarína Pecárová 0907 971 226
Petra Pšenčíková 0915 624 813
Mgr. Martina Slivková 0915 624 872
Beata Szemanová 0915 624 951
Oľga Šebeková 0905 713 533
Mária Volková 0915 624 795
Silvia Žažová 0915 624 926
Školské stravovacie zariadenie
Vedúca Kvetoslava Holzingerová
Lýdia Backová
Zuzana Boršová
Marcela Cisiková
Alžbeta Halabrínová
Martina Horváthová
Jarmila Krištofíková
Jolana Kuruczová
Marta Letenayová
Daniela Nagyová
Jana Navrátilová
Mária Struhárňanská
Prevádzkoví zamestnanci školy
Ekonómka Oľga Karavanová karavanova5@gmail.com
Personalistka Eva Vithalmová eva.vithalmova@zsivanka.sk
Školník Ľubomír Jambrich
Vrátnička Zuzana Koudelová
Upratovač/ka Zuzana Borárošová
Milan Nagy
Janka Oboňová
Renáta Salkovičová
Eva Šandorová