Každý školský rok rodičia organizujú podujatie Rozlúčkovica (športové a kultúrne podujatie v areáli školy – koná sa pri príležitosti ukončenia školského roka).

Zároveň sa podieľame na podujatí Vianočné trhy, kde varíme a ponúkame rodičovský vianočný punč.

Vzdelávanie našich detí podporujeme napr.:

  • spolufinancovaním škôl v prírode
  • spolufinancovaním lyžiarských výcvikov
  • spolufinancovaním plaveckých výcvikov
  • spolufinancovaním športových súťaží, odborných olympiád, predmetových súťaží a pod.
  • spolufinancovaním školských potrieb, učebných pomôcok
  • spolufinancovaním výletov
  • spolufinancovaním privítania prvákov (Pasovanie)
  • zakúpením odmien pre úspešných žiakov
  • zakúpením kníh