O duálnom vzdelávaní v poslednom čase počúvame veľmi často. O čo vlastne ide?

V systéme duálneho vzdelávania môžeš študovať len na strednej odbornej škole. Štúdium prebieha kombinovanou formou, kedy študent absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa.

Hlavným cieľom “duálu”   je prepojenie SŠ (teórie) a zamestnávateľov (praxe). Model je postavený na partnerstve medzi školoužiakom-zamestnávateľom.

výhody duálneho vzdelávania:

  • praktická príprava v reálnych podmienkach u zamestnávateľa počas  celého štúdia
  • práca s modernými technológiami, materiálmi a zariadeniami u zamestnávateľa
  • možnosť zárobku už na strednej škole (odmena za produktívnu prácu)
  • stravovanie, cestovné a ďalšie benefity od zamestnávateľa
  • možnosť podnikové štipendia
  • zahraničné stáže, školenia, kurzy
  • možnosť ponuky práce po úspešnom ukončení štúdia
 pomer teórie a praxe počas štúdia v duálnom vzdelávaní:
odbor teória prax dĺžka štúdia Ukončenie
učebný 40% 60% 3 roky  výučný list
študijný  50%  50%  4 rok kombinovaná maturita škola/

zamestnávateľ

 

Ako na duálne vzdelávanie:

BA školy zapojené do “Duálu”

Duálne vzdelávanie informácie