Celoklubové aktivity a akcie ŠKD

2022/2023

September Téma mesiaca:  Školský klub, hry a pravidlá

„Hráme sa bezpečne a rešpektujeme sa navzájom“ – aktivity na stmelenie kolektívu, zlepšenie klímy v triede, pravidlá v oddelení, práva dieťaťa

26.09. – 30.09.2022 #BeActive: Európsky týždeň športu pod názvom „Olympijské hry“

28.09.2021 Svetový deň mlieka v školách: Hrnček mlieka z papiera 1., 2. roč. a projekt Mlieko 3., 4.roč.

 

 

 

Október

 

 

 

 

Téma mesiaca: Jeseň pani bohatá

Divadielko na školskom dvore – kultúrne predstavenie

16.10.2022 Svetový deň potravy: Dary z našej záhrady – výtvarné techniky

20.10.2022 Medzinárodný deň stromov: Poznávame stromy v našej záhrade a v prírode Vychádzka do prírody – zber prírodnín

 

November

Téma mesiaca: Zdravie

Zdravý životný štýl – beseda

Turnaje medzi oddeleniami: futbal – chlapci, vybíjaná – dievčatá

Starostlivosť o zdravie – beseda s lekárkou

 December Téma mesiaca: Rozprávkový čas Vianoc

Mikuláš – zábavno-tvorivé popoludnie

Vianočné zvyky a tradície u nás a vo svete – rozhovor, prezentácia

Vianočné tvorivé dielne v oddelení

Divadielko – kultúrne predstavenie

 Január Téma mesiaca: Hráme sa a tvoríme v oddelení ŠKD

Snehové stavby – tvorenie zo snehu

Turnaje v spoločenských hrách: Dáma 1. a 2.roč., Šach 3. a 4.roč.

Pexeso nášho oddelenia – výroba pexesa

Február Téma mesiaca: Smiech a zábava

Vtipné masky – výroba karnevalových masiek

Karneval – zábavné popoludnie

Strašidelný zámok – kreatívne kreslenie

Marec Téma mesiaca: Príchod jari

„Kde bolo, tam bolo“  posedenie pri slovenských ľudových rozprávkach – čítanie v oddelení na pokračovanie

Návrh na obal knihy – netradičné výtvarné techniky

Návšteva obecnej knižnice – beseda, 1. roč.

Spisovateľ Braňo Jobus v ŠKD – beseda, 2., 3., 4. roč.

22.03.2023 Svetový deň vody: „Malý vedec“ – pokusy s vodou

 Apríl Téma mesiaca: Modrá planéta

Veľkonočné tvorivé dielne v oddelení

Hry, súťaže, kvízy s environmentálnou tematikou

22.04.2023 Deň Zeme – cenné dary Zeme, zemské zdroje, ochrana životného prostredia – beseda

Robotománia – zhotovovanie robotov z odpadového materiálu

 Máj Téma mesiaca: Láska medzi ľuďmi

15.05.2023 Deň rodiny – kultúrny program pre rodičov, 1. a 2. roč.

„Farebný chodník“ – kreslenie kriedou na chodník

Hry našich rodičov a starých rodičov – retro hry

Folklórne tance – ukážky tradičnej slovenskej kultúry

 

 Jún Téma mesiaca: Bezpečne a hravo v ŠKD

01.06.2023 MDD – Bublifuková párty a diskotéka na školskom dvore

ŠKD má talent – prehliadka vystúpení jednotlivých oddelení

Kúzelník Peter Šesták – predstavenie, vystúpenie

Výchovný koncert – vystúpenie