Celoklubové aktivity a školské akcie ŠKD

 2019/2020

 

September Téma mesiaca: Vitaj v školskom klube

Pasovanie prvákov – „Už som žiačik“ – kultúrny program v Matičnom dome

Naše oddelenie – pravidlá, bezpečné správanie pri hrách – projekt 

Bezpečne cestou do školy – projekt

25.09.2019 Svetový deň mlieka v školách – beseda

Šarkaniáda – vyrábanie šarkanov, zábava na školskom dvore

#BeActive: Športová olympiáda – švihadlová show, Rýchla strela – súťaž v behu, Turnaj vo floorbale, Turnaj vo futbale, Športové disciplíny na stanovištiach

 

Október

 

  

Téma mesiaca: ČO JE ZDRAVÉ?

Kultúra stolovania, hygiena – beseda

13.10.2019 – Pohľadnica pre babku a dedka

16.10.2019 Svetový deň potravy: Hovorme o jedle,  stravovanie – beseda, ochutnávka zdravej výživy

Divadielko – kultúrne predstavenie

November

 

Téma mesiaca: CHRÁŇME SI ZDRAVIE

Zober loptu, nie drogy! – športové popoludnie, turnaje vo futbale 

Pravidelné stravovanie a pitný režim – rozhovor, situačné hry

Cvičíme s radosťou – zdravý životný štýl

30.11.2019 Deň počítačovej bezpečnosti – beseda

Obrázky z prírodného materiálu

 

December

 

Téma mesiaca: VIANOCE SA BLÍŢIA

„Mikuláš, čo nám dáš?“ – Mikulášske popoludnie v oddelení

Vianočná dielnička – tvorivé popoludnie, výroba darčekov pre blízkych

Vianočná akadémia „Šťastné a veselé“ – program pre rodičov Divadielko – kultúrne predstavenie

Január

 

Téma mesiaca: ZIMNÉ RADOVÁNKY

Rok v krajine – hráme sa s rôznymi výtvarnými technikami

Snehová zábava, snehové stavby – hry so snehom na školskom dvore

Kráľ spoločenských hier – hráme sa v oddelení

Február

 

Téma mesiaca: PRIATEĽSTVO

Všetci sme tu kamaráti – šikana, vzťahy v kolektíve

06.02.2020 Svetový deň bez mobilu – beseda

Karneval v ŠKD: zábavné popoludnie – promenáda v maskách, zábavné hry a aktivity v oddelení

Kúzelník Peter Šesták – kultúrne predstavenie

Marec

 

Téma mesiaca: KNIHA PRIATEĽ ČLOVEKA

Čítame si z kníh – čitateľské aktivity a súťaže v oddelení i medzi oddeleniami

Návšteva obecnej knižnice – beseda 

Rozprávkové leporelo – tvorivé popoludnie, zhotovovanie leporela v oddelení

21.03.2020 Svetový deň poézie – tvoríme básničku

Apríl Téma mesiaca: PRÍRODA NA JAR

Environmentálne výchovno – vzdelávacie programy 

  Veľkonočné tvorivé dielne v oddeleniach

Zvieratko z PVC – zhotovujeme v oddelení

22.04.2020 Deň Zeme – projekt

Divadielko – kultúrne predstavenie

 

Máj

 

Téma mesiaca: MOJ DOMOV

10.05.2020 Deň matiek – kultúrny program pre rodičov 1. a 2. ročník

Moje Slovensko – kreslenie na chodník

Hľadá sa euro – finančná gramotnosť, aktivity v oddelení

Jún Téma mesiaca: HRÁME SA BEZPEČNE

01.06.2019 MDD – Maľovanie v prírode

Indiánsky poklad: zábavno – súťažné popoludnie

Divadielko – kultúrne predstavenie

Záchranná zdravotná služba – beseda

„Semafor alebo bezpečne v cestnej premávke“ – aktivity s dopravnou tematikou

ŠKD má talent – prehliadka vystúpení jednotlivých oddelení