Akcie ŠKD v šk. roku 2023/2024

September

Téma mesiaca:  Priateľské vzťahy, tolerancia a bezpečnosť

„Vitaj v ŠKD“ –  práva a povinnosti dieťaťa, aktivity na stmelenie kolektívu

Pasovanie prvákov – „Už som žiačik“ – kultúrny program v Matičnom dome

25.09. – 29.09.2023 #BeActive: Európsky týždeň športu pod názvom „Pohybom k zdraviu“ – Športové disciplíny

Cesta do školy, bezpečnosť – hry s dopravnou tematikou

 

Október

Téma mesiaca: Jeseň a jej bohatstvá

Návšteva včelára v ŠKD – beseda, 1.a 2. ročník

Divadielko – kultúrne predstavenie

Dary z našej záhrady – výtvarné techniky

20.10.2023 Medzinárodný deň stromov: Poznávame stromy v našej záhrade a v lese

 

November

Téma mesiaca: Fyzické a duševné zdravie

Pohybom k zdraviu – Turnaje medzi oddeleniami vo futbale a vybíjanej

Zdravá výživa – projekt

Povedz droge nie – projekt

Agresivita a šikanovanie – beseda so psychologičkou

 

 

December

Téma mesiaca: Čas vianočný, čas sviatočný

Mikuláš – zábavno-tvorivé popoludnie

Vianočné zvyky a tradície u nás a vo svete – beseda

Vianočné tvorenie a pečenie v oddelení – súťaž o najkrajší perníček

 

Január

Téma mesiaca: Euro k euru – šetrenie a míňanie peňazí

Euro sem, euro tam – hry a aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti

Turnaje v spoločenských hrách – Dostihy, Monopoly, Investor

Divadielko – kultúrne predstavenie

 

Február

Téma mesiaca: Veselé fašiangy

Valentínske tvorivé dielne – výroba náramkov priateľstva

Kreatívne masky – súťaž o zaujímavú masku na tvár

Karneval – zábavné popoludnie, diskotéka

 

Marec

Téma mesiaca: Mesiac múdrosti a fantázie

Kniha je môj kamarát – výroba záložky do knihy

Návšteva obecnej knižnice – beseda, 1. roč.

Spisovateľ Braňo Jobus v ŠKD – beseda pre deti 2., 3. a 4. ročníka

Veľkonočné tvorivé dielne v oddelení

 

Apríl

Téma mesiaca: Ochrana prírody, spoznávanie prírodného bohatstva

Aktivity a vedomostné kvízy s environmentálnou tematikou

22.04.2024 Deň Zeme –  Tvorenie z odpadového materiálu

Poznávame liečivé bylinky – prezentácia, čítanie z encyklopédie

Návšteva útulku zvierat: beseda, finančná alebo materiálna pomoc pre zvieratká

 

Máj

Téma mesiaca: Moja rodina, moja vlasť

15.05.2024 Deň rodiny – kultúrny program pre rodičov, 1. a 2. roč.

Divadielko – kultúrne predstavenie

„Moja vlasť“ – kreslenie kriedou na chodník

Stavanie hradov z piesku – súťaž o najkrajší hrad v každom ročníku

 

Jún

Téma mesiaca: Mesiac detí

01.06.2023 MDD – Zlato Apačov – hľadanie indiánskeho pokladu cez indície

ŠKD má talent – prehliadka vystúpení z jednotlivých oddelení

Výchovný koncert – vystúpenie

Pes, priateľ človeka – ukážky z výcviku psov