Trieda: Oddelenie:  Meno vychovávateľky + tel. kontakt:
1.A 1. odd. Beata Szemanová – 0915 624 951
1.B 2. odd. Mária Volková – 0915 624 795
1.C 3. odd. Silvia Žažová – 0915 624 926
1.D 4. odd. Iveta Fröhlichová – 0915 624 937
1.E 5. odd. Oľga Šebeková – 0905 713 533
2.A

(2.A+3.A)

6. odd. Bc. Diana Košíková – 0915 624 829
2.B

(2.B+4.C)

7. odd. Miroslava Hitková – 0915 624 819
2.C

(2.C+3.A)

8. odd. Bc. Emília Orlíková – 0915 624 959
2.D

(2.D+3.A)

9. odd. Mgr. Jana Oráčová – 0907 971 272
2.E

(2.E+3.A)

10. odd. Mgr. Martina Slivková – 0915 624 872
3.B

(3.B+3.D)

11. odd. Katarína Pecárová – 0907 971 226
    3.C

(3.C+3.D)

12. odd. Slávka Molnárová Danišová – 0905 963 437
3.E

(3.E+3.D)

13. odd. Mgr. Eva Greplová – 0907 971 307
4.A

(4.A+4.C)

14. odd. Mgr. Zuzana Kovalčíková – 0905 486 216
4.B

(4.B+4.C)

15. odd. Petra Pšenčíková – 0915 624 813
4.D

(4.D+4.E)

16. odd. Mgr. art Monika Jaššová – 0915 624 820