ŠKD pri ZŠ M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji

ODDELENIA ŠKD 

 Trieda:  

 Oddelenie:

 Meno vychovávateľky + tel. kontakt:

1.A  1. odd. Nikoleta Pšenčíková – 0915 624 829 
1.B  2. odd. Silvia Žažová – 0915 624 926 
1.C  3. odd. Beata Szemanová – 0915 624 951 
1.D  4. odd. Iveta Fröhlichová – 0915 624 937 
1.E   5. odd. Mgr. Martina Slivková – 0915 624 872 
2.A 6. odd. Mgr. Zuzana Kovalčíková – 0905 486 216 
2.B

(2.B+4.B)

7. odd. Petra Pšenčíková – 0915 624 813 
2.C   8. odd. Mgr. art Monika Jaššová – 0915 624 820 
2.E

(2.E+4.B)

9. odd. Mgr. Jana Pončková – 0905 713 533 
3.B

(3.B+4.E)

10. odd. Mária Volková – 0915 624 795 
3.C

(3.C+4.B)

11. odd. Slávka Molnárová Danišová – 0905 963 437 
3.D

(3.D+3.A)

12. odd. Mgr. Eva Greplová – 0907 971 307 
3.E

(3.E+4.E)

13. odd. Patrícia Lenharčíková – 0907 971 226 
4.A

(4.A+3.A)

14. odd. Mgr. Eleonóra Holičová – 0918 985 422  
2.D

(2.D+4.B)

15. odd. Miroslava Hitková – 0915 624 819 
4.C

(4.C+4.E)

16. odd. Bc. Emília Orlíková – 0915 624 959 
4.D

(4.D+3.A)

17. odd. Mgr. Jana Oráčová – 0907 971 272