Trieda:

 

Oddelenie:

 

Meno vychovávateľky:

1.A 1. odd. Beata Szemanová
1.B 2. odd. Katarína Pecárová
1.C 3. odd. Silvia Ţaţová
1.D 4. odd. Iveta Fröhlichová
1.E 5. odd. Mgr. Martina Slivková
1.F 6. odd. Mgr. Eva Greplová
2.A 7. odd. Mgr. Zuzana Kovalčíková
2.B 8. odd. Petra Pšenčíková
2.C 9. odd. Mgr. Jana Dţubáková
2.D 10. odd. Mgr. Jana Oráčová
2.E 11. odd. Bc. Emília Orlíková
2.F 12. odd. Miroslava Štefanovičová
3.B 13. odd. Mária Volková
4.C 14. odd. Bc. Diana Košíková
4.E 15. odd. Mgr. Eleonóra Holičová