Mgr. Veronika Heribanová

0910 949 390

nikaheriban@gmail.com

Konzultačné hodiny: podľa dohody

Vyštudovala Špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogiku mentálne postihnutých, pričom sa počas svojho štúdia zameriavala aj na poruchy učenia a správania. Niekoľko rokov pôsobila ako opatrovateľka detí rôzneho veku a národnosti, bola lektorkou programu PlayWisely – Múdre hranie, kde sa venovala najmä deťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Učila v súkromných materských školách v Bratislave zameraných na Montessori pedagogiku a dva roky žila v USA, kde bola triednou učiteľkou zmiešanej triedy 4. – 6. ročníka. Absolvovala kurz Korekčného programu Mirabilis pre deti s problémovým správaním v prostredí základnej školy, zúčastnila sa školenia venovanému deťom s Aspergerovým syndrómom a niekoľkých špeciálnopedagogických medzinárodných konferencií. Svoju prácu berie ako príležitosť pomôcť deťom, ktoré to v živote najviac potrebujú.