ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zápis do 1. ročníkaRiaditeľka Základnej školy M. R. Štefánika oznamuje, že
zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční

dňa 12. apríla 2019 (piatok)
v čase od 14:00 hod. – do 20:00 hod.

v priestoroch Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Povinnosť zápisu platí pre všetky deti, ktoré do 31.8.2019 dovŕšia 6. rok veku.

Pri zápise zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:
- občianske preukazy
- rodný list dieťaťa
- vyplnenú prihlášku žiaka do 1. ročníka ZŠ
- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

V prípade, že sa zápisu nemôžu zúčastniť obaja zákonní zástupcovia, je potrebné predložiť splnomocnenie podpísané neprítomným zákonným zástupcom.

Prítomnosť dieťaťa pri zápise je nevyhnutná!

Od 1. 3. 2019 je možné vyplniť prihlášku do 1. ročníka aj online
https://zsivanka.edupage.org/register/
Elektronickú vyplnenú prihlášku je potrebné si vytlačiť a priniesť so sebou na zápis.

Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny termín zápisu
v mesiaci apríl 2019 telefonicky: 0908 348 880.

Mgr. Vlasta Koudelová
riaditeľka


Tu stiahnuť:Prihláška žiaka do 1. ročníka
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
Splnomocnenie
Info: Odklad školskej dochádzky a predčasné zaškolenie
Žiadosť o odklad PŠD
Žiadosť o predčasné zaškolenie
Základné pomôcky pre žiaka 1. ročníka
 

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov